+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jautājumi

Iekšējo auditoru sertifikācijas pārbaudījuma jautājumi

Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Finanšu ministriju ir aktualizējusi iekšējo auditoru sertifikācijas pārbaudījuma jautājumus.

Jautājumi ir sadalīti pa 10 jomām atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 238 „Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība” 8. punktam.

2016.gada augustā Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Finanšu ministriju ir nodrošinājusi 3.jomas „Iekšējā audita veidi un sistēmas” un 5.jomas „Riski un risku vadība” jautājumu aktualizēšanu.

10 pārbaudījuma jautājumu jomas:

1. Latvijas valsts pārvaldes iekārtas uzbūve un darbība;

 Valsts pārvaldes iekārtas uzbūve un darbība

2. Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskie standarti, Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (International Organization of Supreme Audit Institutions) standarti un iekšējā audita jomu regulējošie normatīvie akti un metodika;

Standarti un normatīvie akti

3. Iekšējā audita veidi un sistēmas;

 Iekšējā audita veidi un sistēmas

4. Iekšējā audita process;

 Iekšējā audita process

5. Riski un risku vadība;

 Riski un risku vadība

6. Iekšējās kontroles pasākumi;

 Iekšējās kontroles pasākumi

7. Izlases metodes;

 Izlases metodes

8. Audita vides specifika valsts pārvaldē;

 Audita vides specifika valsts pārvaldē

9. Iekšējā audita funkcijas vadība;

 Iekšējā audita funkcijas vadība

10. Valsts pārvaldes finanšu plānošana un grāmatvedības uzskaite.

Valsts pārvaldes finanšu plānošana un grāmatvedības uzskaite 

Lai atvieglotu kandidātiem sagatavošanos pārbaudījumam, Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamentu pirms pārbaudījuma organizē konsultāciju.

Ja kandidātiem gatavošanās laikā rodas neskaidrības attiecībā uz pārbaudījuma jautājumiem, jautājumus var uzdot FM Iekšējā audita departamenta ekspertiem. Kontakti: