+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
E-mācības
Uzņēmējdarbība un ekonomika

Sākot ar 2019. gada augustu Valsts administrācijas skola piedāvā mērķgrupas iestādes darbiniekiem iespēju apgūt e-mācību programmu «Uzņēmējdarbība un ekonomika». Mācību mērķis ir pilnveidot valsts pārvaldē nodarbināto izpratni par uzņēmējdarbības nozīmi valsts attīstībā un uzņēmējdarbības vidi ietekmējošiem faktoriem, īpaši - valsts pārvaldes ietekmi uz uzņēmējdarbību, un nodrošināt zināšanas par aktuālajām globālajām ekonomikas attīstības tendencēm.
 

E-mācību tēmas


Mācību norises gaita

Lai pieteiktos e-mācībām, lūdzam sazināties ar savas iestādes personāldaļu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar ESF projekta mācību koordinatori Aiju Biti, rakstot uz e-pastu aija.bite@vas.gov.lv vai zvanot 67821286 .


E-mācības tiek rīkotas Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros.