+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Statistika

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.2.0/15/I/002

Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide
korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā


(K projekts)
 
  K projekta ietvaros (tiek īstenots laikposmā no 2016. līdz 2022.gadam) tiek organizēti dažāda veida mācību un saistītie pasākumi – pamatmoduļu kursi, specializēto mācību kursi, gan starptautiska, gan nacionāla līmeņa mācību semināri, konferences, pieredzes apmaiņas pasākumi un citi.
 
  Mācību un pieredzes apmaiņas tēmas attiecas uz korupcijas novēršanas un apkarošanas, kā arī nelegālas ekonomikas mazināšanas aspektiem, piem., finanšu izmeklēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumiem, organizētās noziedzības un krāpšanas apkarošanu, analītiskiem un tehniskiem risinājumiem pretkorupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā, interešu konfliktu novēršanu, iekšējās kontroles sistēmas izveides un darbības aspektiem u.c.
 
  Mācību pasākumu dalībniekiem tiek izsniegti sertifikāti par dalību pasākumā vai (ja mācību pasākums ietver zināšanu pārbaudījumu) sertifikāti par dalību un pārbaudījuma nokārtošanu. Tā kā viens un tas pats darbinieks var piedalīties vairākos mācību pasākumos, statistisko datu pamatu projekta ietvaros veido izsniegto sertifikātu skaits.
 
 
Zemāk sniegtā statistiskā informācija atspoguļo K projekta mērķauditorijas institūciju nodarbināto iesaisti mācību pasākumos projekta ietvaros, kā arī mācību apjomu un tematisko virzienu.

 

 
Statistika par izsniegto sertifikātu skaitu mācību pasākumos ESF Projekta Nr.3.4.2.0/15/I002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā" ietvaros 2016.-2019.gadā


 
 
Mācību struktūra

Statistika par izsniegto sertifikātu skaitu mācību pasākumos ESF Projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā" ietvaros pēc mācību struktūras 2016.-2019.gadā