+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Projekta aktualitātes

Starptautiskā seminārā dalās ar pieredzi par noziedzības apkarošanu kriptovalūtas izmantošanas jomā

2020.gada 17.-18.jūnijā Latvijas dienesti ar Valsts administrācijas skolas atbalstu piedalījās ASV Tieslietu departamenta Prokuratūras attīstības, palīdzības un mācību biroja ārvalstīs (DOJ-OPDAT) organizētajā pieredzes apmaiņas seminārā par noziedzības apkarošanu kriptovalūtas izmantošanas jomā. Vairāk... >
19.06.2020

Īstenots starptautisks seminārs par noziedzīgu nodarījumu apkarošanu, kas saistīti ar kriptovalūtu

2020.gada 27.maijā Valsts administrācijas skola, sadarbībā ar Beļģijas, Nīderlandes, Lielbritānijas un Īrijas institūcijām un organizācijām īstenoja tiešsaistes pieredzes apmaiņas semināru par noziedzīgu nodarījumu apkarošanu, kas saistīti ar kriptovalūtu: kriptovalūtas izņemšana, konfiskācija un pārvaldība. Vairāk... >
29.05.2020

Diskusija par noziedzīgiem nodarījumiem un riskiem, kas radušies COVID-19 vīrusa laikā

2020.gada 21.maijā Valsts administrācijas skola, sadarbībā ar ASV Tieslietu Departamentu, Federālo izmeklēšanas biroju (FIB) un ASV vēstniecību Latvijā īstenoja tiešsaistes diskusiju “COVID-19, tiesību aizsardzības un Prokuratūras institūciju izaicinājumi: virtuāls apaļais galds”. Vairāk... >
28.05.2020

K projekta ietvaros tiek uzsākts mācību cikls kriptoaktīvu jomā

2020.gada 9.martā Valsts administrācijas skolā norisinājās ievadlekcija “Digitālie aktīvi – to veidi un praktiskie pielietojumi”, kas tika organizēta ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (K Projekts) ietvaros. Lekciju pasniedza Latvijas Bankas pārstāvis. Vairāk... >
11.03.2020

Organizēta lekcija par patiesā labuma guvēja noteikšanu

2020.gada 28.februārī Valsts administrācijas skolā norisinājās lekcija “Patiesā labuma guvēja noteikšana”, kuru pasniedza Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvis. Vairāk... >
28.02.2020

Īstenots pieredzes apmaiņas seminārs par noziegumu pret dabas vidi izmeklēšanu un kriminālvajāšanu

2020.gada 22.-23.janvārī Valsts administrācijas skola īstenoja pieredzes apmaiņas semināru “Noziegumi pret dabas vidi: no izmeklēšanas līdz tiesvedībai”. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar vairāku ārvalstu ekspertu pieredzi saistībā ar noziegumu pret dabas vidi izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. Vairāk... >
27.01.2020

Valsts pārvaldē nodarbināto izglītošana pretkorupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jautājumos – paveiktais 2019.gadā

ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros 2019.gadā būtiskāka uzmanība tika pievērsta darbinieku speciālajām kompetencēm, tādēļ īstenotās mācības un pasākumi tika vairāk orientēti uz aktuālo praktisko jautājumu risināšanu projekta tematikā. Vairāk... >
06.01.2020

Pieredzes apmaiņas pasākums par kibernoziegumiem un elektroniskajiem pierādījumiem

2019.gada 9.-10. un 12.-13.decembrī Valsts administrācijas skola sadarbībā ar ASV vēstniecību Rīgā, ASV Federālo prokuratūru un Federālo izmeklēšanas biroju īstenoja pieredzes apmaiņas semināru “Kibernoziegumi un elektroniskie pierādījumi”. Pasākumā analizēja jautājumus un diskutēja par kibernoziegumiem, elektroniskajiem pierādījumiem un savstarpējo tiesisko palīdzību kiberlaikmetā. Vairāk... >
13.12.2019

Ētikas kodeksa nozīme un izpratne valsts pārvaldes institūcijās

2019.gada 25.-26.novembrī Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Valsts kanceleju un ASV vēstniecību Rīgā īstenoja pieredzes apmaiņas pasākumu par profesionālās ētikas kodeksa ieviešanu valsts pārvaldes institūcijās. Vairāk... >
27.11.2019

Īstenots pasākums par pierādījumu vērtēšanu ekonomisko noziegumu jomā

2019.gada 19.novembrī Valsts administrācijas skolā visas dienas garumā notika “Pieredzes apmaiņas pasākums sadarbības veicināšanai starp tiesībaizsardzības iestādēm, prokuratūru un tiesām par pierādījumu vērtēšanu ekonomisko noziegumu jomā”. Vairāk... >
20.11.2019
1 2 3 4