+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Administratīvais akts un tā sagatavošana

Apraksts

Administratīvais akts un tā sagatavošana
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt informāciju par administratīvo aktu kā individuālo tiesību aktu, tā īpatnībām un nošķiršanu no citiem tiesību aktiem, padziļināti apskatīt administratīvā akta sastāvdaļas, īpašu uzmanību pievēršot pamatojumam un tā izstrādei. Pievērst uzmanību arī iestādē veicamajām administratīvi procesuālajām darbībām ar mērķi radīt tiesisku un pamatotu administratīvo aktu.

Mērķauditorija: Administratīvo aktu sagatavotāji (arī administratīvo aktu pārsūdzības stadijā) valsts pārvaldē, tajā skaitā, pašvaldībās.
 

Tēmas:
  • Administratīvais akts - viens no tiesību aktiem, tā nošķiršana.
  • Administratīvā akta pazīmes un daudzveidība.
  • Administratīvā akta izstrādes procesuālie aspekti (administratīvās lietas izskatīšana, pierādījumu iegūšana, administratīvā akta projekta izstrāde, termiņi).
  • Administratīvā akta sastāvdaļu izstrāde (t.sk., pamatojums, lietderības apsvērumi, tiesību normu piemērošana).


Dalībnieku ieguvumi:
  • Izpratne par to, kas ir administratīvais akts un ar ko tas atšķiras no citiem tiesību aktiem.
  • Zināšanas, kā īstenot iestādē procesuālās darbības, ja iestādei jāizdod administratīvais akts.
  • Izpratne par administratīvā akta sastāvdaļām, tajā skaitā, administratīvā akta pamatojumu un lietderības apsvērumiem.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 13:15

Ilgums: 4 akad.st.

Cena: 60.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

10. Novembris 202010:00 - 13:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Līga Menģele-Stillere

Dr.iur, Mg.env.sc (vides zinātne), ikdienas darba pienākumi saistīti ar Valsts meža dienesta Juridiskās daļas darba vadīšanu.

Darba pieredze:

Kursus par administratīvo procesu Valsts administrācijas skolā vadu kopš 2001.gada, lasītas arī lekcijas studentiem Latvijas Universitātē par vides tiesībām. Īstenoti atsevišķi apmācību kursi pārvaldes iestādēs, palīdzot caur administratīvā procesa tiesiskā regulējuma prizmu izprast iestādes darbības aspektus un saskatīt pilnveides iespējas.
Līdzautore Valsts administrācijas skolas izdotajai rokasgrāmatai „Administratīvo aktu izdošanas vadlīnijas” (2007).
 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs