+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Tiesību normas, to piemērošana un interpretēšana

Apraksts

Tiesību normas, to piemērošana un interpretēšana
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Radīt izpratni par tiesību normu daudzveidību, ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, akcentējot tiesību normu piemērošanas nianses valsts pārvaldē, arī pašvaldībās. Izskaidrot pareizo rīcību tiesību normu pretrunu gadījumos, kā arī palīdzēt noskaidrot, kā izprotams tiesību normas saturs, izmantojot tiesību normu interpretācijas pamatmetodes.

Mērķauditorija: Valsts pārvaldē, tajā skaitā, pašvaldībās strādājošie, kuri sagatavo administratīvo aktu vai citu tiesību aktu projektus, kā arī citos aspektos saistīti ar tiesību normu izskaidrošanu.
 

Tēmas:
  • Tiesību normas būtība (normatīvie akti un vispārējie tiesību principi);
  • Ārējie un iekšējie normatīvie akti, ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhija;
  • Ārējo normatīvo aktu piemērošana un pretrunu risināšana;
  • Iekšējo normatīvo aktu piemērošana un pretrunu risināšana;
  • Vispārējo tiesību principu piemērošanas īpatnības;
  • Tiesību normu interpretācijas pamatmetodes (gramatiskā, sistēmiskā, vēsturiskā un teleoloģiskā interpretācijas metode).


Dalībnieku ieguvumi:
  • Izpratne par tiesību normu daudzveidību un piemērošanas aspektiem, arī gadījumos, kad tiesību normas ir nepilnīgas;
  • Tiesību normu piemērošanā būtisku tiesību teorijas jautājumu apguve, lai izvairītos no kļūdām, kas varētu rasties strādājot ar tiesisko regulējumu un tā piemērošanu praksē.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 9:00 - 12:15

Ilgums: 4 akad.st.

Cena: 46.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

3. Novembris 202010:00 - 13:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Līga Menģele-Stillere

Dr.iur, Mg.env.sc (vides zinātne), ikdienas darba pienākumi saistīti ar Valsts meža dienesta Juridiskās daļas darba vadīšanu.

Darba pieredze:

Kursus par administratīvo procesu Valsts administrācijas skolā vadu kopš 2001.gada, lasītas arī lekcijas studentiem Latvijas Universitātē par vides tiesībām. Īstenoti atsevišķi apmācību kursi pārvaldes iestādēs, palīdzot caur administratīvā procesa tiesiskā regulējuma prizmu izprast iestādes darbības aspektus un saskatīt pilnveides iespējas.
Līdzautore Valsts administrācijas skolas izdotajai rokasgrāmatai „Administratīvo aktu izdošanas vadlīnijas” (2007).
 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs