+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Administratīvais process iestādē

Apraksts

Administratīvais process iestādē
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt zināšanas par administratīvā procesa tiesisko regulējumu, radīt izpratni par administratīvā procesa pamatjautājumiem, aktualitātēm, tiesu prakses atziņām par atsevišķiem administratīvā procesa aspektiem. Paaugstināt prasmes administratīvā procesa realizācijā savā iestādē. 

Mērķauditorija: Valsts pārvaldē un pašvaldībā strādājošie, kuru amata pienākumi saistīti ar administratīvo aktu projektu izstrādi, izdošanu, lēmumu gatavošanu apstrīdēšanas procesā, faktiskās rīcības īstenošanu, kā arī savas iestādes pārstāvību tiesvedības procesos.

Tēmas:
 • Administratīvā procesa (AP) būtība un vieta tiesību sistēmā
 • AP tiesiskais regulējums, AP principi
 • AP dalībnieki iestādē un tiesā
 • AP norises posmi, to raksturojums
 • Administratīvais akts, jēdziens, pazīmes
 • Administratīvā akta noformēšana
 • Administratīvā akta apstrīdēšana, pārsūdzēšana
 • Administratīvā akta atcelšana
 • Administratīvā procesa uzsākšana no jauna
 • Iestādes faktiskā rīcība
 • Uzziņa par savām tiesībām
 • Administratīvā akta izpilde
 • Tiesības uz atlīdzinājumu 


Dalībnieku ieguvumi: Izpratne par administratīvā procesa tiesisko regulējumu, administratīvā procesa vietu tiesību sistēmā, par tiesību normu un administratīvā procesa principu piemērošanas aspektiem.
Spēja nošķirt administratīvo aktu no citiem tiesību aktiem un lēmumiem, kas līdzīgi administratīvajiem aktiem, bet tādi nav, kā arī faktiskās rīcības.
Prasme realizēt administratīvo procesu, izdodot administratīvos aktus vai veicot faktisko rīcību, veicot sākotnējā administratīvā akta pamatotības un tiesiskuma kontroli, pārstāvot iestādi tiesā, konsultēt personas par viņu tiesībām administratīvajā procesā.

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 9:00 - 16:15

Ilgums: 8 akad.st.

Cena: 76.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

8. Septembris 20209:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Līga Menģele-Stillere

Dr.iur, Mg.env.sc (vides zinātne), ikdienas darba pienākumi saistīti ar Valsts meža dienesta Juridiskās daļas darba vadīšanu.

Darba pieredze:

Kursus par administratīvo procesu Valsts administrācijas skolā vadu kopš 2001.gada, lasītas arī lekcijas studentiem Latvijas Universitātē par vides tiesībām. Īstenoti atsevišķi apmācību kursi pārvaldes iestādēs, palīdzot caur administratīvā procesa tiesiskā regulējuma prizmu izprast iestādes darbības aspektus un saskatīt pilnveides iespējas.
Līdzautore Valsts administrācijas skolas izdotajai rokasgrāmatai „Administratīvo aktu izdošanas vadlīnijas” (2007).
 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs