+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu izmeklēšana

Apraksts

Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu izmeklēšana
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt nepieciešamās pamatzināšanas par disciplināro procesu, kā arī aktualizēt zināšanas un pieredzi cilvēkiem ar priekšzināšanām.

Mērķauditorija: Valsts amatpersonas, kas ikdienas darbā saskarās ar nepieciešamību izvērtēt iespējamu disciplinārpārkāpumu, organizēt un veikt dienesta pārbaudes un disciplinārlietas.

Tēmas:
  • Normatīvie akti, kas regulē dienesta pārbaudes veikšanu un disciplinārlietas ierosināšanu. Materiāla izskatīšana par iespējamo pārkāpumu.
  • Dienesta pārbaudes organizēšana un tās veikšana. Disciplinārā procesa organizēšanas un tā veikšanas aspekti. Darbinieku dienesta pārbaužu specifika saskaņā ar Darba likuma un citu normatīvo aktu prasībām.
  • Disciplinārā procesa organizēšana. Disciplinārlietu izmeklēšana kontekstā ar nepieciešamo apstākļu noskaidrošanu. Disciplinārlietu izmeklēšanu ietekmējošie faktori. Disciplinārlietu izmeklēšana saīsinātajā procesā. Atzinuma sagatavošana pamatojoties uz konstatētiem pierādījumiem. Biežāk pieļautās kļūdas un raksturīgas disciplinārlietu izmeklēšanas problēmas. Labākās prakses piemēri.
  • Raksturīgie ierēdņu pārkāpumu veidi atbilstoši Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumam. Disciplinārsoda noteikšana atkarībā no konstatētajiem apstākļiem, disciplinārsodu izpilde. Konkrētu piemēru izvērtēšana.
  • Disciplinārlietu apstrīdēšana augstākajā iestādē, piemērotā disciplinārsoda pārsūdzība tiesas instancēs. Tiesu prakse disciplinārsodu piemērošanas jomā.
  • Preventīvie pasākumi, lai novērstu iespējamo disciplinārpārkāpumu izdarīšanu ierēdņu un darbinieku vidū. Ārzemju valsts iestāžu prakse disciplinārpārkāpumu preventīvo pasākumu jomā.


Dalībnieku ieguvumi: Vispārīgas zināšanas par disciplināro procesu. Aktualizētas prasmes materiāla par iespējamo pārkāpumu izskatīšanā, disciplinārlietu organizēšanā un izmeklēšanā. 

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 9:00 - 15:00

Ilgums: 7. akad.st.

Cena: 72.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

16. Decembris 20209:00 - 15:00Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Artūrs Vanags

Darba pieredze:
Ilgstoša praktiskā darba pieredze dienesta pārbaužu, disciplinārlietu organizēšanā un izmeklēšanā, uzkrātas vairāku gadu praktiskās un teorētiskās zināšanas tiesvedības prakse disciplinārsodu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas jomā, pieredze interešu konflikta izvērtēšanas un korupcijas novēršanas jautājumos. Vairāk nekā 12 gadu pieredze strādājot Valsts ieņēmumu dienestā dažādos juridiskajos amatos, kuru pienākumi bija saistīti ar lēmumu apstrīdēšanas un personāla un darba tiesību regulēšanas jautājumiem. Šobrīd strādā Finanšu policijas pārvaldes Iekšējās drošības daļā kā augsti kvalificēts speciālists korupcijas novēršanas un iespējamo amatpersonu pārkāpumu konstatēšanas jomā.
Izglītība:
Maģistra grāds sabiedrības un valsts pārvaldes iestāžu vadībā (DU). Jurista kvalifikācija (BSA).

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs