+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Arhīvu pārvaldība: Arhīva darba organizācija un dokumentu arhivēšana

Apraksts

Arhīvu pārvaldība: Arhīva darba organizācija un dokumentu arhivēšana
I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”
Mācību kursa modulis: I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”

Mācību kursa mērķis: Papildināt un pilnveidot zināšanas, kā arī praktiskās iemaņas arhīva darba organizācijā un dokumentu arhivēšanā. 

Mērķauditorija:

Institūciju, uzņēmumu struktūrvienību vadītāji un darbinieki, kuru pienākums ir arhivēt dokumentus, lai:

 • okatrā institūcijā, uzņēmumā darbību rezultātā radītie dokumenti būtu saglabāti un izmantojami kā apliecinājumi un pierādījumi gan darbiniekiem, gan vadībai;
 • būtu noformētas arhīva lietas, lai tās var atrast un atbilstoši saglabāt, lai ir izveidoti visi nepieciešamie arhīva uzziņas sistēmas dokumenti.

 

Līdzi jāņem Jūsu institūcijā, uzņēmumā veidotus arhīva uzziņu sistēmas dokumentus (lietu aprakstus - uzskaites sarakstus, vēsturisko izziņu - vairāklīmeņu arhīvisko aprakstu, aprakstīšanas shēmu)!

Semināra laikā praktiski aizpildīsim visus uzziņu sistēmas dokumentus, izveidosim un noformēsim (sašūsim) arhīva lietu.Tēmas:
 • Arējā normatīvā regulējuma prasības.
 • Arhīva darba organizācijas iekšējais normatīvais regulējums.
 • Arhīva izveide (telpas, aprīkojums u.c.).
 • Dokumentu izvērtēšana.
 • Sagatavošana nodošanai un nodošana institūcijas arhīvā.
 • Praktiskā arhīva lietu noformēšana.
 • Fonda lieta.
 • Uzziņu sistēmas lietu aprakstu (uzskaites sarakstu), vēsturiskās izziņas (vairāklīmeņu arhīvisko aprakstu), aktu izstrāde.
 • Izziņu sagatavošana.
 • Tipveida riski un to novēršana.

Praktiskais darbs arhīva uzziņu sistēmas dokumentu izstrādē.
 

Dalībnieku ieguvumi: Dalībnieki iegūst zināšanas un pamatprasmes arhīva procesu vadībā, arhīva lietu noformēšanā, uzziņu sistēmas (lietu aprakstu, vēsturiskās izziņas u.c.) dokumentu praktiskā izstrādē un izpratni par darbu secību arhivējot, saglabājot un nodrošinot arhīva dokumentu izmantošanu un pieejamību. Kursa laikā analizēsim atšķirības dokumentu arhivēšanā līdz 2011.gadam un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” prasībām.

Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Ilga Robežniece

Darba pieredze:
Ilgstoša darba pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā- institūciju, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu, zvērinātu notāru uzraudzības darbā - lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, uzziņu sistēmas dokumentu izvērtēšanā, izstrādē un pilnveidē. Dalība dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvo aktu izstrādes darba grupās. Sagatavoti Ministru kabineta 2012.gada 12.novembra noteikumi Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā” . Izstrādāts personāla tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts. Darbs pilotprojekta ”Elektronisko dokumentu sagatavošana ilglaicīgai un pastāvīgai saglabāšanai” ietvaros Latvijas Nacionālajā arhīvā 2013.gadā.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Pasniegti semināri un kursi: no 2005.gada Valsts administrācijas skolā, no 1995.gada valsts, pašvaldību institūcijās, privātajos uzņēmumos u.c.
 
Izglītība:
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds  sabiedrības vadībā
 
Papildu informācija:
 • LBAS kapacitātes stiprināšana ERAF 2007.gada 28.februāris ”Dokumentu pārvaldība”.
 • Ifinanses (internetžurnāls - rakstu sērija), dalība Ifinanses forumos par elektronisko dokumentu pārvaldību un saglabāšanu.
 • Rokasgrāmata – Arhīva darba organizācija, Arhīva normatīvās vides raksturojums, Amata aprakstu izstrāde, Dienas Biznesa izd. (2008.- turpinās).okumentu uzskaite - Bilance, 2006.
 • Žurnāls Mans īpašums Nr.11/12, 2012.Dokumentu nodošana arhīvā.
 • Žurnāls Latvijas arhīvi - Jaunā Arhīva likuma tiesiskais regulējums (2011.).
 • Kā uzrakstīt labu amata aprakstu (26.04.2011.) | Rūtas Putniņas intervija ar I.Robežnieci http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=229176.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.

Iveta

Sveicināti!
Vēlos pieteikties arhivēšanas kursiem.
21.09.2020

Inga

Labdien! Kurss ļoti interesants, likvidēsim vienu SIA. Ļoti gribētos zināt, vai kursos būs arī par dokumentu likvidēšanas aktiem (parastās PPR, čeki... jau gadi 10), kad un kā jāsaskaņo? Daudz jautājumu...
13.12.2019

Alīna

Labdien!
Interesē "Arhīva pārvaldības. Arhīva darba organizācija un dokumentu arhivēšanas" kursi. Kāda cena, kursu ilgums un kad varētu notikt?
Paldies!
11.02.2019
1 2
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs