+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Elektronisko dokumentu pārvaldība: izstrādāšanas, uzskaites, izmantošanas un glabāšanas kārtība

Apraksts

Elektronisko dokumentu pārvaldība: izstrādāšanas, uzskaites, izmantošanas un glabāšanas kārtība
I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”
Mācību kursa modulis: I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”

Mācību kursa mērķis: Iegūt vai papildināt zināšanas par elektronisko dokumentu tiesisko un darbības vidi un tās prasībām. Spēt radīt vai saņemt un uzskaitīt elektroniskos dokumentus. Orientēties elektronisko parakstu veidos, spēt identificēt riskus.

Mērķauditorija:

Institūciju, uzņēmumu vadītāji, struktūrvienību vadītāji, lietveži, biroju administratori, sekretāri, arhīva speciālisti kuriem ir svarīgi, lai:

 • elektroniskie dokumenti būtu radīti atbilstoši LV normatīvās vides un institūcijas, uzņēmuma darbību vajadzībām;
 • tos varētu identificēt, tie būtu atbilstoši uzskaitīti, lai tos varētu atrast un saglabāt izvēloties atbilstošu formātu un informācijas nesēju;
 • elektroniskajos dokumentos būtu lietoti atbilstoši paraksti un šie dokumenti būtu autentiski, ticami un droši.


Tēmas:
 • Elektronisko dokumentu tiesiskā vide.
 • Elektronisko dokumentu darbības vide.
 • Elektronisko dokumentu radīšana.
 • Elektroniskais paraksts (digitālais paraksts, uz vienošanās pamata veidotais).
 • Prasības elektronisko dokumentu apritei, saglabāšanai u.c.
 • Elektronisko dokumentu pieejamība un elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas.
 • Riski un to novēršana.


Dalībnieku ieguvumi: Iegūs vai papildinās zināšanas un prasmes elektronisko dokumentu pārvaldībā (radīšanā, uzskaitē, apritē, elektronisko parakstu veidos u.c.). Spēs identificēt un novērst iespējamos riskus.

Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Ilga Robežniece

Darba pieredze:
Ilgstoša darba pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā- institūciju, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu, zvērinātu notāru uzraudzības darbā - lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, uzziņu sistēmas dokumentu izvērtēšanā, izstrādē un pilnveidē. Dalība dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvo aktu izstrādes darba grupās. Sagatavoti Ministru kabineta 2012.gada 12.novembra noteikumi Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā” . Izstrādāts personāla tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts. Darbs pilotprojekta ”Elektronisko dokumentu sagatavošana ilglaicīgai un pastāvīgai saglabāšanai” ietvaros Latvijas Nacionālajā arhīvā 2013.gadā.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Pasniegti semināri un kursi: no 2005.gada Valsts administrācijas skolā, no 1995.gada valsts, pašvaldību institūcijās, privātajos uzņēmumos u.c.
 
Izglītība:
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds  sabiedrības vadībā
 
Papildu informācija:
 • LBAS kapacitātes stiprināšana ERAF 2007.gada 28.februāris ”Dokumentu pārvaldība”.
 • Ifinanses (internetžurnāls - rakstu sērija), dalība Ifinanses forumos par elektronisko dokumentu pārvaldību un saglabāšanu.
 • Rokasgrāmata – Arhīva darba organizācija, Arhīva normatīvās vides raksturojums, Amata aprakstu izstrāde, Dienas Biznesa izd. (2008.- turpinās).okumentu uzskaite - Bilance, 2006.
 • Žurnāls Mans īpašums Nr.11/12, 2012.Dokumentu nodošana arhīvā.
 • Žurnāls Latvijas arhīvi - Jaunā Arhīva likuma tiesiskais regulējums (2011.).
 • Kā uzrakstīt labu amata aprakstu (26.04.2011.) | Rūtas Putniņas intervija ar I.Robežnieci http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=229176.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs