+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Amata aprakstu izstrādes praktikums

Apraksts

Amata aprakstu izstrādes praktikums
I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”
Mācību kursa modulis: I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”

Mācību kursa mērķis: Papildināt un pilnveidot zināšanas, kā arī praktiskās prasmes amata aprakstu izstrādē.
(Kurss izstrādāts saskaņā ar Grozījumiem Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumos Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”)
 

Mērķauditorija:

Struktūrvienību vadītāji, personāla speciālisti, kuri piedalās amata aprakstu izstrādāšanā un aktualizēšanā. Visi tie institūciju, uzņēmumu darbinieki, kuriem svarīgi, lai:

 • katram institūcijas, uzņēmuma, organizācijas darbiniekam būtu skaidri un saprotami amata mērķi un uzdevumi, kuri palīdz orientēties ikdienas darbā;
 • amata apraksts nebūtu tikai formāls dokuments, bet kalpotu, kā tiesisks apliecinājums un pierādījums gan vadītājam, gan darbiniekam;
 • amata apraksts pilnībā atbilstu reāli veicamajiem pienākumiem.

Praktikuma norises laikā izstrādāsim un/vai aktualizēsim un pilnveidosim institūcijas, uzņēmuma amata aprakstus.

Praktiskam darbam  līdzi jāņem institūcijā, uzņēmumā veidotu  amata aprakstu.Tēmas:
 • Amatu aprakstu izstrādes nepieciešamības pamatojums (kur un, kā praktiski izmantot amata aprakstu).
 • Amatu aprakstu izstrādes tiesiskā bāze.
 • Darba analīzes metodes, kuras izmanto amatu aprakstu izstrādē.
 • Amata aprakstu analīze, risku identifikācija.
 • Amatu aprakstu izstrādes juridiskā tehnika.
 • Amata aprakstu praktiskā izstrāde vai pilnveide (kā aprēķināt nozīmību %, kā sagrupēt darba pienākumus, ko darīt, ja pilda dažādus pienākumus utt.).


Dalībnieku ieguvumi:

Dalībnieki apgūst amata aprakstu izstrādes juridiskās tehnikas  prasmes – identificēt, sagrupēt pienākumus pēc to nozīmības, noteikt atbildību, tiesības, nepieciešamo kompetenci.Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 9:00 - 16:15

Ilgums: 8 akad.st.

Cena: 76,00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

28. Oktobris 20209:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Ilga Robežniece

Darba pieredze:
Ilgstoša darba pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā- institūciju, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu, zvērinātu notāru uzraudzības darbā - lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, uzziņu sistēmas dokumentu izvērtēšanā, izstrādē un pilnveidē. Dalība dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvo aktu izstrādes darba grupās. Sagatavoti Ministru kabineta 2012.gada 12.novembra noteikumi Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā” . Izstrādāts personāla tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts. Darbs pilotprojekta ”Elektronisko dokumentu sagatavošana ilglaicīgai un pastāvīgai saglabāšanai” ietvaros Latvijas Nacionālajā arhīvā 2013.gadā.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Pasniegti semināri un kursi: no 2005.gada Valsts administrācijas skolā, no 1995.gada valsts, pašvaldību institūcijās, privātajos uzņēmumos u.c.
 
Izglītība:
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds  sabiedrības vadībā
 
Papildu informācija:
 • LBAS kapacitātes stiprināšana ERAF 2007.gada 28.februāris ”Dokumentu pārvaldība”.
 • Ifinanses (internetžurnāls - rakstu sērija), dalība Ifinanses forumos par elektronisko dokumentu pārvaldību un saglabāšanu.
 • Rokasgrāmata – Arhīva darba organizācija, Arhīva normatīvās vides raksturojums, Amata aprakstu izstrāde, Dienas Biznesa izd. (2008.- turpinās).okumentu uzskaite - Bilance, 2006.
 • Žurnāls Mans īpašums Nr.11/12, 2012.Dokumentu nodošana arhīvā.
 • Žurnāls Latvijas arhīvi - Jaunā Arhīva likuma tiesiskais regulējums (2011.).
 • Kā uzrakstīt labu amata aprakstu (26.04.2011.) | Rūtas Putniņas intervija ar I.Robežnieci http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=229176.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs