+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Kā sagatavoties intervijai ar medijiem

Apraksts

Kā sagatavoties intervijai ar medijiem
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Kurss palīdzēs uztvert žurnālistus ne kā ienaidniekus, no kuru jautājumiem iespējams atbrīvoties, apgūstot izvairīšanās prasmi, bet kā līdzīgus komunikācijas partnerus, ar kuriem iespējama sapratne un sadarbība, turklāt panākot to, ko jūs vēlaties.

Mērķauditorija:

Ikviens interesents, kuram nepieciešams pilnveidot uzstāšanās prasmes televīzijā un radio.Tēmas:
Spēles noteikumi ar medijiem
 • Tēls medijos – tēls sabiedrībā
 • Ko vēlas dzirdēt žurnālisti
 • Šķēršļi un kļūdas sadarbībā ar medijiem
 • Intervējamais un žurnālists –līdzvērtīgi komunikācijas partneri


Kā interviju izmantot savā labā

 • Kā sagatavot vēstījumu sabiedrībai – īsu, viegli uztveramu un izteiksmīgu
 • Kā izmantot savu vēstījumu, atbildot uz žurnālista jautājumiem
 • Kas jāzina vienmēr


Pārliecināts tēls kā komunikatīvais faktors intervijā

 • Pārliecināta ķermeņa valoda. Kā to izmantot savā labā
 • Balss – runātāja meistarības instruments
 • “Lampu drudža“ pārvarēšana. Individuāli vingrinājumi un ieteikumi


Kā atbildēt uz žurnālista jautājumiem

 • Kā izmantot "tiltiņa" metodi atbildot uz jautājumiem
 • Kā runāt sabiedrības “ieguvumu valodā”
 • Ko nekad neteikt un nedarīt
 • Kā dot citēšanas vērtas atbildes


Dalībnieku ieguvumi:
 • Iepazīšanās ar metodēm, kā izmantot iespēju intervijās pateikt savu vēstījumu
 • Apgūtas iemaņas, kā veidot vēstījumu medijiem – īsu, viegli uztveramu un izteiksmīgu
 • Iegūta izpratne par savu individuālo ķermeņa valodu un balss īpašībām un iespējām tās pārvaldīt
 • Apgūtas taktikas, saņemti ieteikumi kā meistarīgi atbildēt uz žurnālista jautājumiem
 • Izmēģinātas aktiermeistarības metodes, kas palīdz izvēlēties un radīt jūsu vēstījuma mērķim atbilstošu tēlu
 • Analizēti interviju videoieraksti no Latvijas un pasaules labākās biznesa prakses
 • Apgūti vingrinājumi stresa mazināšanai pirms intervijām


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Ina Balamovska

SIA „IK Komunikāciju konsultācijas” valdes priekšsēdētāja, konsultante un trenere.

Darba pieredze:

SIA Komercizglītības centrs izstrādājusi un vada Mediju treniņa moduli Biznesa meistarklases programmā, kas paredzēta augstākā līmeņa vadītāju profesionālai pilnveidei un “Pārliecinošas un efektīvas prezentācijas” moduli vadītāju programmā “Biznesa klase”.

Pieredze mācību kursu pasniegšanā:

Komunikāciju, lietišķās etiķetes, mediju treniņa un prezentācijas prasmju konsultante un pasniedzēja ar vairāk kā 20 gadu pieredzi.

Izglītība:
Beigusi Latvijas Valsts Konservatorijas Kultūras un mākslas zinātņu fakultāti un LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta maģistrantūru. 
Papildu informācija:
Regulāri attīsta savas prasmes eiritmijas meistarklasēs pie Elly Berner Zviedrijā, apguvusi STRUCTOGRAM metodi (Zviedrija) – prasmi atpazīt cilvēka uzvedības modeļus.
Apguvusi Barbaras Minto piramīdas principa metodi vēstījuma strukturēšanai.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv

Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs