+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
No speciālista par vadītāju

Apraksts

No speciālista par vadītāju
B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”
Mācību kursa modulis: B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”

Mācību kursa mērķis: Sniegt atbalstu jaunajiem vadītājiem uzsākot vadības karjeru, padziļinot izpratni par sevi kā vadītāju un veidojot iemaņas darbinieku vadīšanā un motivēšanā.

Mērķauditorija: Jaunie un topošie vadītāji.

Tēmas: Ar praktisku un interaktīvu uzdevumu palīdzību, tiks radīta vide, kur katram dalībniekam būs dota iespēja labāk apzināties savus personīgos izaicinājumus vadītāja lomā, kā arī izprast savu personīgo vadības stilu un tā ietekmi uz darbinieku motivāciju un darba sniegumu.
Treniņa laikā tiks integrēts arī īss teorijas izklāsts, kas palīdzēs labāk izprast izaicinājumus, ar kuriem nākas saskarties, uzsākot vadītāja karjeru, kā arī dos iespēju rast jaunus risinājumus ikdienas vadībai un darbinieku motivēšanai, ko dalībnieki pēc tam varēs pielietot savā darbā.
Programma:
 
 • Ievads, iepazīšanās, dalībnieku mērķi dienai, dalībnieku galveno izaicinājumu un ekspektāciju noformulēšana
 • Disukusija par atšķirībām domāšanā starp speciālistu un vadītāju. Kādas papildus prasmes, iemaņas, īpašības piemīt vadītājam? Caur praktisku uzdevumu izvērtē pieredzi darbā ar labu un ne tik labu vadītāju.  Pieredzes ietekme uz personīgo vadības stilu.
 • Vadītājs organizācijas kontekstā. 3 veiksmīgi vadības principi organizācijā kā sistēmā. Praktisks vingrinājums “Es un organizācija”.
 • Vadītājs un līderis. Vadītāja un līdera lomas un funkcijas. Refleksija pāros- kas es esmu vairāk- vadītājs vai līderis? Kas par to liecina? Ko nākotnē vēlos attīstīt un kādēļ?
 • 4 izcilu vadītāju atslēgas. Gullup pētījums un tests. Atklāj savas izaugsmes zonas kā vadītājs. Atbildēs sev uz jautājumiem par to:
  • kā izvēlēties pareizos cilvēkus
  • nospraust rezultātu, ko sagaida no šī darbinieka 
  • kā motivēt darbiniekus un
  • kā palīdzēt darbiniekiem attīstīties.
 • Vadītāja darba situāciju izpēte- spēle. Teorija par līderības stiliem un to dažādo pielietojumu atbilstoši situācijai.
 • Deleģēšana. Teorija un praktisks uzdevums.
 • Atgriezeniskās saites sniegšana. Teorija un praktisks uzdevums.
 • Vadītāja attīstības plāna izveide. Praktisks darbs pāros.
 • Noslēgums un atgriezeniskā saite- dienas sākuma izvirzītie mērķi, galvenās atziņas un vērtība, noslēguma aplis.


Dalībnieku ieguvumi: Apzināti svarīgākie izaicinājumi vadītāja darbā un iespējas tos risināt, iegūti praktiski instrumenti vadības darbu uzsākot.

Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Santa Leiboviča

vadības un komandu koučs, PCC (ICF) biznesa trenere un sistēmkonsultants ar vairāk kā 10 gadu pieredze darbinieku un vadītāju mācību/ attīstības jomā Systemic Constellations Center Riga asociētā trenere/konsultante

Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Santai ir plaša pieredze biznesa apmācību jomā un attīstības projektu vadīšanā, t.sk. apmācību uzņēmuma veidošana, jauna mācību risinājumu vadītājiem radīšana, produktu portfeļa lielākajā biznesa apmācību uzņēmumā Komercizglītības centrs SIA vadīšana, apmācību un attīstības projektu vadīšana mazumtirdzniecības tīklā RD Electronics, u.t.t. Kā biznesa trenere vada apmācības par efektīvu komunikāciju, komandu veidošanu un vadīšanu, kā arī sistēmisko koučingu. Santa ir ieguvusi Starptautiskās kouču federācijas profesionālās akreditācijas PCC (Professional Certified Coach) līmeni, kas apliecina vairāk kā 500 koučinga prakses stundu darbu.
Izglītība:
Santai ir maģistra grāds biznesa vadībā un ekonomikā, kouča prasmes apgūtas ICF (International Coach federation) akreditētās Erickson College International programmās, Sistēmiskais koučings un sistēmisko sakārtojumu metode apgūta Maskavas sistēmisko risinājumu un konsultēšanas institūtā un Systemic Constellations center Riga sadarbībā ar Nīderlandes Helingera institūtu.
 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.

N.Stodoļņika. Nacionālais veselības dien

Iesaku visiem jaunajiem vadītājiem.
17.02.2014
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs