+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
No speciālista par vadītāju

Apraksts

No speciālista par vadītāju
B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”
Mācību kursa modulis: B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”

Mācību kursa mērķis: Sniegt atbalstu jaunajiem vadītājiem uzsākot vadības karjeru, padziļinot izpratni par sevi kā vadītāju un veidojot iemaņas darbinieku vadīšanā un motivēšanā.

Mērķauditorija: Jaunie un topošie vadītāji.

Tēmas: Ar praktisku un interaktīvu uzdevumu palīdzību, tiks radīta vide, kur katram dalībniekam būs dota iespēja labāk apzināties savus personīgos izaicinājumus vadītāja lomā, kā arī izprast savu personīgo vadības stilu un tā ietekmi uz darbinieku motivāciju un darba sniegumu.
Treniņa laikā tiks integrēts arī īss teorijas izklāsts, kas palīdzēs labāk izprast izaicinājumus, ar kuriem nākas saskarties, uzsākot vadītāja karjeru, kā arī dos iespēju rast jaunus risinājumus ikdienas vadībai un darbinieku motivēšanai, ko dalībnieki pēc tam varēs pielietot savā darbā.
  • Vadības atbildība, lomas un funkcijas - ar ko vadītājs atšķiras no speciālista? Galvenie izaicinājumi.
  • Dažādu vadības stilu apzināšanās un to pielietošana atbilstoši situācijai un darbinieku kompetencei. Sava vadības stila labāka izpratne un tā ietekmes izvērtēšana.
  • Plānošanas, deleģēšanas un atgriezeniskās saites sniegšanas iemaņu pilnveide.
  • Darbinieku motivācija un vērtības
  • Praktisku situāciju analīze, vadītāju situāciju spēle ar mini gadījumu izpēti.
  • Vadītāja personīgā attīstības plāna izveide


Dalībnieku ieguvumi: Apzināti svarīgākie izaicinājumi vadītāja darbā un iespējas tos risināt, iegūti praktiski instrumenti vadības darbu uzsākot.

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 16:15

Ilgums: 7 akad.st.

Cena: 72.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

15. Oktobris 202010:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Santa Leiboviča

Vadības un komandu koučs, PCC (ICF) uzņēmēja, SIA Salema valdes locekle biznesa trenere un sistēmkonsultants ar vairāk kā 10 gadu pieredzi darbinieku un vadītāju mācību/ attīstības jomā

Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Santai ir plaša pieredze biznesa apmācību jomā un attīstības projektu vadīšanā, t.sk. apmācību uzņēmuma veidošana, jauna mācību risinājumu vadītājiem radīšana, produktu portfeļa lielākajā biznesa apmācību uzņēmumā Komercizglītības centrs SIA vadīšana, apmācību un attīstības projektu vadīšana mazumtirdzniecības tīklā RD Electronics, u.t.t. Kā biznesa trenere vada apmācības par efektīvu komunikāciju, komandu veidošanu un vadīšanu, kā arī sistēmisko koučingu. Santa ir ieguvusi Starptautiskās kouču federācijas profesionālās akreditācijas PCC (Professional Certified Coach) līmeni, kas apliecina vairāk kā 500 koučinga prakses stundu darbu.
Izglītība:
Santai ir maģistra grāds biznesa vadībā un ekonomikā, kouča prasmes apgūtas ICF (International Coach federation) akreditētās Erickson College International programmās, Sistēmiskais koučings un sistēmisko sakārtojumu metode apgūta Maskavas sistēmisko risinājumu un konsultēšanas institūtā un Systemic Constellations center Riga sadarbībā ar Nīderlandes Helingera institūtu.
 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.

N.Stodoļņika. Nacionālais veselības dien

Iesaku visiem jaunajiem vadītājiem.
17.02.2014
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs