+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Emocionālā inteliģence darba vietā: 2. vebinārs – Stresa vadība, praktiskas metodes

Apraksts

Emocionālā inteliģence darba vietā: 2. vebinārs – Stresa vadība, praktiskas metodes
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Veicināt dalībnieku izpratni par emocionālo inteliģenci,  par emociju vadības nozīmi un lomu ikdienā, kā arī spēju izvēlēties atbilstošas emociju regulēšanas metodes. Sniegt dalībniekiem praktiskas, ikdienā izmantojamas metodes un tehnikas emociju regulēšanai, relaksācijai, stresa mazināšanai, un kopējās psiholoģiskās labklājības celšanai.

Mācības tiek veidotas ar mērķi turpināt aizsākto sadarbību starp Valsts kanceleju, Valsts administrācijas skolu un Latvijas Psihologu biedrību, lai nodrošinātu valsts pārvaldes un pašvaldību (publiskās pārvaldes) nodarbinātajiem iespēju apgūt mūsdienu aktualitātēm atbilstošas praktiskas mācības tiešsaistē.

3.vebināru cikls Emocionālai inteliģencei darba vietā:
1.vebinārs - Emociju vadība, praktiskas metodes, 15.09.2020.;
2. vebinārs – Stresa vadība, praktiskas metodes, 29.09.2020.;
3. vebinārs – Apzinātības pieeja un metodes, 06.10.2020.

Viens vebinārs - 37 EUR
Trīs vebināri- 90 EUR

Katram vebināram jāpiesakās atsevišķi.

Piedalīties 3. vebinārā “Apzinātības pieeja un metodes” var tikai tad, ja iepriekšējie divi vebināri ir apmeklēti.
Dalībniekiem pirms vebināra tiks izsūtīts informatīvs materiāls un uzdevumu veidlapas PDF formātā, kuras vēlams izdrukāt.

Mērķauditorija: Publiskajā pārvaldē (valsts un pašvaldību iestādēs) nodarbinātie.

Tēmas:
2. vebinārs – Stresa vadība, praktiskas metodes

Apakšmērķis: Apgūt un izprast stresa lomu mūsu ikdienā, un kāda ir tā ietekme īstermiņa un ilgtermiņā. Apgūt praktiskas stresa mazināšanas un pozitīvo emociju veicinošas tehnikas un metodes.

Vebināra tēmas:
  • Stresa definīcija, stresa reakcijas.
  • Stresa loma un nozīme mūsu ikdienā.
  • Barjeras un sķēršļi mūsu ikdienā, kas veicina stresu.
  • Stresa mazināšanas ieteikumi, tehnikas, metodes.
  • Komandas un sabiedrības loma psiholoģiskās labklājības veicināšanā.


Dalībnieku ieguvumi:
  • Padziļināta izpratne par stresu;
  • Praktisku metožu apguve;
  • Savu stipro pušu apzināšanās.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 13:15

Ilgums: 4 akad.st.

Cena: 37.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

29. Septembris 202010:00 - 13:15platforma ZOOM

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Zane Veinberga

Darba pieredze:
Kopš 2008. gada Zane Veinberga vada mācības, kā arī ir Izglītojošo spēļu un metožu asociācijas līdzdibinātāja, un izstrādā izglītojošas metodes un spēles, lai veicinātu darbinieku attīstību un pilnveidi gan uzņēmumos, gan valsts iestādēs, kā arī nevalstiskās organizācijās un skolās. Tāpat Zane vadījusi lekcijas vairākās augstskolās (LU, RPIVA, Vidzemes Augstskola), karjeru centros (RTU, RSU), kā arī regulāri uzstājas konferencēs.
 
Izglītība:
Mag.Psych, Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, psihologa kvalifikācija.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv  
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs