+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Vadības meistarības pilnveidošana: 1.vebinārs – Atšķirīgiem darbiniekiem atšķirīgs vadības stils jeb Situatīvā līderība

Apraksts

Vadības meistarības pilnveidošana: 1.vebinārs – Atšķirīgiem darbiniekiem atšķirīgs vadības stils jeb Situatīvā līderība
B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”
Mācību kursa modulis: B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”

Mācību kursa mērķis: Sniegt praktiski noderīgas zināšanas un iemaņas vadītāju mijiedarbībai ar darbiniekiem daudzveidīgās darba situācijās, pielāgojoties tām, kā arī sniedzot atgriezenisko saiti un motivējot darbiniekus ilgtermiņā augstāka darba rezultāta sasniegšanai.

Mācības tiek veidotas ar mērķi turpināt aizsākto sadarbību starp Valsts kanceleju, Valsts administrācijas skolu un Latvijas Psihologu biedrību, lai nodrošinātu valsts pārvaldes un pašvaldību (publiskās pārvaldes) nodarbinātajiem iespēju apgūt mūsdienu aktualitātēm atbilstošas praktiskas mācības tiešsaistē.

3 vebināru cikls Vadības meistarības pilnveidošanai:
 1. vebinārs – Atšķirīgiem darbiniekiem atšķirīgs vadības stils jeb Situatīvā līderība, 18.09.2020.;
 2. vebinārs – Kā veidot augsti motivētu personālu?, 01.10.2020.;
 3. vebinārs – Kā saņemt un sniegt atgriezenisko saiti klātienē un attālināti?, 15.10.2020.

Iespēja apmeklēt visu vebināru ciklu vai atsevišķus vebinārus.

Katram vebināram jāpiesakās atsevišķi. 

Viens vebinārs - 37 EUR
Trīs vebināri- 90 EUR


 

Mērķauditorija: Publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību iestādes) dažādu līmeņu vadītāji.
 

Tēmas:
1. vebinārs – Atšķirīgiem darbiniekiem atšķirīgs vadības stils jeb Situatīvā līderība
 
Apakšmērķis: Sniegt vadītājiem redzējumu par praktiskiem rīkiem un pieejām atšķirīgu vadības pieeju izmantošanā darbā ar atšķirīgas kompetences un motivācijas līmeņa darbiniekiem.
 
Vebināra tēmas:
Katrs vadītājs savā pieredzē ir sastapies ar situācijām, kad ierastais vadības stils, kas lieliski strādāja ar vieniem darbiniekiem, izrādās neefektīvs ar citiem. Situatīvās līderības modelis sniedz iespēju vadītājam apzināti izvēlēties atšķirīgas pieejas ar atšķirīgiem darbiniekiem, lai panāktu uzlabojumus darba sniegumā, motivācijā un viņu kompetenču attīstībā.
Situatīvās līderības modeli laika posmā no 60-iem līdz 80-iem gadiem izveidoja Pauls Hersijs (Paul Hersey) un Kens Blančards (Ken Blanchard). Mūsdienās tas ir viens no populārākajiem līderības modeļiem, kuru bieži iekļauj līderības mācību programmās, un vadītāji pielieto savā ikdienas darbā.
Modelis ļauj izprast konkrētā darbinieka attīstības vajadzības un viņa mērķu specifiku, lai izvēlētos piemērotāko līderības stilu un reaģētu uz šīm vajadzībām. Šī pieeja ir pielietojama  gan darbinieku attīstībā, gan darba snieguma rezultātu uzlabošanā un motivēšanā.
 
 • Darbinieka 5 pamatvajadzības. Kā es apmierinu savu padoto vajadzības? Kā apmierinātas ir manas vajadzības?
 • Situatīvās līderības modelis.
 • 4 darbinieku tipi:
 • Katra darbinieku tipa spēcīgās un vājās puses;
 • Potenciālās problēmas un riski;
 • Katra darbinieku tipa vajadzības, ko viņi gaida no vadības?
 • 4 Vadības stili atbilstoši darbinieka attīstības tipam.
 • Kāds vadības stils nepieciešams katram darbinieku attīstības tipam:
 • Kāda veida mērķus jāuzstāda (ilgtermiņa/ īstermiņa)?
 • Cik cieša kontrole un pārraudzība nepieciešama?
 • Caur ko vadītājam būtu jāmotivē konkrētais darbinieku tips?


Dalībnieku ieguvumi:
 • Iespēja analizēt savas ikdienas vadības situācijas un gūt atbildes par labākajām praksēm un praktiskiem instrumentiem darbinieku vadības jautājumu risināšanā - mērķu izvirzīšanā, darbinieku attīstīšanā un motivēšanā;
 • Savas komandas analīze ar situatīvās līderības modeļa pieeju.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 13:15

Ilgums: 4 akad.st.

Cena: 37.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

18. Septembris 202010:00 - 13:15platforma ZOOM

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Katrīna Ošleja

Uzņēmēja ar 19 gadu pieredzi, vadības koučs, supervizors, līderības trenere un arī psihoterapeite. Viņa strādā ar daudziem Latvijas lielākajiem uzņēmumiem - gan individuāli ar vadītājiem, gan komandām, gan uzņēmēju grupām.

Darba pieredze:
Katrīna ir ieguvusi Starptautiskās kouču federācijas profesionālās akreditācijas PCC (Professional Certified Coach) līmeni un sasniegusi vairāk kā 1700 koučinga prakses stundu pieredzi.
Mācību vadītāja strādā arī ar grupām un komandām dažādos formātos – supervīzijās, koučingā, kā arī moderē komandu darbu, lai veicinātu dažādu biznesa mērķus sasniegšanu. Viena no metodēm, ko viņa izmanto ir LEGO® SERIOUS PLAY®.
Katrīna ir apguvusi Kognitīvi biheiviorālo psihoterapiju un strādā arī kā terapeits. Dažkārt terapijas laukā apgūtais ir noderīgs, strādājot ar organizācijām un otrādi, tādēļ Katrīna labprāt dalās ar savu pieredzi terapeitisko pieeju izmantošanā organizācijās.
Katrīna ir ieguvusi Maģistra grādu organizāciju psiholoģijā un Maģistra grādu filozofijā – abus Latvijas Universitātē. Katrīnas viedoklis par personāla vadības un darba tirgus jautājumiem ir augstu novērtēts un bieži tiek atspoguļots sabiedriskajos medijos.
Izglītība:

 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs