+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Piegādātāju atlase – prasības un atbilstības pārbaude

Apraksts

Piegādātāju atlase – prasības un atbilstības pārbaude
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt padziļinātas zināšanas par piegādātājiem izvirzāmajām kvalifikācijas prasībām, iesniedzamajiem pierādījumiem, piegādātāju atlases procesu, tostarp izslēgšanas noteikumu pārbaudi

Mērķauditorija: Iepirkumu veicēji (pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji) ar priekšzināšanām publisko iepirkumu organizēšanas jautājumos.

Tēmas:
 • Kvalifikācijas prasību izvirzīšana.
 • Kādus pierādījumus kvalifikācijas apliecināšanai pieprasīt.
 • Piegādātāju tiesības apvienoties kopīga piedāvājuma iesniegšanai.
 • Balstīšanās uz citu piegādātāju spējām un resursiem.
 • Izslēgšanas noteikumu pārbaude, sankciju pārbaude


Dalībnieku ieguvumi:
 • Zināšanas par piegādātāju kvalifikācijas prasību izvirzīšanu un pārbaudi, biežāk pieļautajām kļūdām.
 • Ieteikumi kvalitatīvas piegādātāju atlases organizēšanai.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:30 - 14:30

Ilgums: 4 akad.st.

Cena: 60.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

29. Oktobris 202010:30 - 14:30Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Dace Gaile

Tautsaimniecības un reģionālās attīstības maģistrs, uzņēmējdarbības un vadības bakalaurs ar ilggadēju apmācību pieredzi un vadoša darbinieka pieredzi valsts pārvaldē.

Darba pieredze:
 • Strādā Iepirkumu uzraudzības birojā no 2002.gada, līdz 2012.gada martam – Metodoloģijas departamentā, no 2012.gada marta – biroja vadītāja.
 • No 2011.gada līdz 2012.gadam strādāja Finanšu ministrijas valsts un pašvaldību pasūtījumu uzraudzības departamentā.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Pasniedzējas darba pieredze Rīgas Tehniskajā universitātē (1984.-1986.gads) un Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (no 2010.gada).
 • No 2002.gada vada seminārus par publiskajiem iepirkumiem.
Izglītība:
 • Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā (2005.gads).
 • Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē (2003.gads).
 • Inženieris-matemātiķis (1981.gads).
Papildu informācija:
 • Piedalījusies publisko iepirkumu jomu regulējošo tiesību aktu projektu izstrādes darba grupās.
 • Ir pārstāvējusi Latviju Eiropas Padomes darba grupās, kurās apspriesti ar publiskajiem saistīti tiesību aktu vai iniciatīvas dokumentu projekti.
 • Kā īstermiņa eksperts vadījusi apmācību seminārus ES finansētā projekta „Konkurētspējas un publiskā iepirkuma stiprināšana Kazahstānas Republikā” ietvaros (2010.gads).

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs