+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Tiešsaistes kurss Konfliktu un emociju vadīšana darbā ar klientiem/ kolēģiem/ darbiniekiem/ vadību/ sadarbības partneriem

Apraksts

Tiešsaistes kurss Konfliktu un emociju vadīšana darbā ar klientiem/ kolēģiem/ darbiniekiem/ vadību/ sadarbības partneriem
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Veidot padziļinātas praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas par konfliktu/emociju menedžmentu, kā arī jaunu uzvedības modeļu un situāciju modelēšanu, plānošanu, apgūšanu (paradumu veidošanu) un nostiprināšanu.
 
Sniegt praktiskās iemaņas un veidot padziļinātu izpratni par pašregulāciju konfliktsituācijās, kā arī apgūt konfliktu un emociju vadības tehnikas.
 

Mērķauditorija: Jebkurš, kurš vēlas apgūt konfliktu/emociju vadību savā ikdienas darbā.

Tēmas:
 • Konflikts, konfliktu vadīšana;
 • Konflikts, konfliktu cēloņi, ilūzijas par konfliktiem;
 • Emocijas. Ko darīt ar savām emocijām;
 • Emociju ietekme uz cilvēka personību un darba vidi: iespējas un riski;
 • Emociju nozīme un loma komunikācijā (pozitīva, negatīva, iespējas, riski);
 • Raksturīgākās emocijas ārkārtas situācijā, ko darīt;
 • Konflikta un emociju vadīšana-labā prakse; konfliktu un emociju vadīšanas metodes.


Dalībnieku ieguvumi: Pēc sekmīgas kursa apgūšanas dalībnieki būs spējīgi:
 • izprast konfliktu/emociju menedžmentu un konfliktu rašanās iemeslus;
 • pielietot konfliktu/emociju vadīšanas instrumentus;
 • izprast emocionālās inteliģences un pozitīvās domāšanas lomu pašregulācijas procesā;
 • rīkoties konfliktsituācijās, ir iegūta pārliecība, ka konfliktsituācijas ir atrisināmas un es to varu izdarīt.

 

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 13:15

Ilgums: 4 akad.st.

Cena: 46.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

27. Augusts 202010:00 - 13:15platforma ZOOM

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Evija Ūpe

Darba pieredze:
Vairāk nekā 15 gadu praktiskā pieredze vadītājas darbā ar specializāciju organizāciju psiholoģijā. Paralēli vadītājas darbam, savienojot teoriju ar praksi, 10 gadus pasniedz interaktīvus kursus par cilvēkresursu vadības attīstības jautājumiem, personības efektivitātes psiholoģiju, konfliktu, stresa un izdegšanas vadīšanu, komunikāciju un izcilu klientu apkalpošanu, emocionālo inteliģenci, stresa menedžmentu un saskarsmes psiholoģiju. Mācībās piedalījušies vairāk kā 1500 dalībnieku, saņemts augsts mācību dalībnieku novērtējums un atsauksmes.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Valsts administrācijas skolas pasniedzēja;
 • Liepājas Universitātes viespasniedzēja;
 • Biznesa vadības koledžas pasniedzēja un programmas „Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība” direktore;
 • organizāciju un vadītāju attīstības konsultante un trenere ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi mācību vadīšanā dažādu līmeņu darbiniekiem valsts un privātā sektora iestādēs un organizācijās.
Izglītība:
 • bakalaura grāds psiholoģijā;
 • maģistra grāds izglītības zinātņu vadībā.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs