+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Tiešsaistes kurss Pārmaiņu vadība

Apraksts

Tiešsaistes kurss Pārmaiņu vadība
B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”
Mācību kursa modulis: B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”

Mācību kursa mērķis:
 1. Sniegt dziļāku izpratni par pārmaiņu procesiem individuālajā līmenī, ļaujot noformulēt, kas un kā ietekmē individuālo uztveri un attieksmi pret pārmaiņām.
 2. sniegt ieskatu par komandas iesaistes aspektiem pārmaiņu vadībā, to mijiedarbību ar motivāciju un proaktīvu uzvedību darba vietā.
 3. Semināra rezultātā tā dalībnieki labāk izpratīs vadītāja lomu un nozīmi pārmaiņu vadībā, un uzlabos savas prasmes iesaistīt padotos pārmaiņu plāna realizācijā.


Mērķauditorija: Valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, īpaši vadītāji, kas ir iesaistīti valsts pārvaldes reformās un pārmaiņu vadības projektos.

Tēmas:
 • Pārmaiņas organizācijas un individuālā līmenī. Emocionālā pārdzīvojuma loma pārmaiņu procesā.
 • Pašrefleksija kā spēja strādāt paradoksa un pārmaiņu laikā. Diskusija: kas palīdz pārmaiņas pieņemt un pārvarēt?
 • Pārmaiņu vadība pēc pārmaiņām: kā dzīvot tālāk? Ko mēs zinām par pārmaiņām un  pārmaiņu vadību? Kāpēc šabloni un receptes nestrādā?
 • Komunikācija un komandas vadība krīzes laikā: paredzamības sajūtas nodrošināšana un negatīvās prāta vētras.
 • Pieejas un praktiski padomi komandas vadībā pēc krīzes laiks: kas ir mainījies: sērošana, emociju ventilēšana un jaunu perspektīvu saskatīšana.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Zināšanas par organizācijas pārmaiņām un to vadību, kas balstīta jaunākajos pētījumos;
 • dziļāku izpratni par personisko attieksmi pret pārmaiņām un kā tā ietekmē pārmaiņu vadības procesus komandā;
 • jaunu perspektīvu un iedvesmu pārmaiņu vadībā un spējā atvērties pārmaiņām personisajā līmenī;
 • praktiskas ieteikumus pārmaiņu vadības procesam komandā un organizācijā.
 • atklātus jaunus personīgos un komandas resursus, kā arī individuālas atziņas, veicot darba uzdevumus apmācības gaitā.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 13:15

Ilgums: 4 akad.st.

Cena: 46.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

14. Septembris 202010:00 - 13:30platforma ZOOM
29. Septembris 202010:00 - 13:15platforma ZOOM

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Sandra Krisberga-Sinigoi

Darba pieredze:
vairāk kā 15 gadu profesionālā pieredze biznesa vadībā Baltijas un Skandināvijas tirgos, dažādos biznesa segmentos. Guvusi starptautisku pieredzi Zviedrijā, strādājot ar vienu no lielākajiem un prasīgākajiem Tetra Pak klientiem pasaulē – Arla Foods: darba pienākumos ietilpa klienta sadarbības stratēģijas izveide un ieviešana, iesaistot citu valstu komandas.

Pašlaik sadarbībā ar Zviedrijas inovatīvo pārtikas ražošanas tehnoloģiju kompāniju "Micvac" vada starptautiskās attīstības projektus Krievijas, Ukrainas un Baltijas tirgos.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu pasniegusi kursu „Efektīva komunikācija un kodolīgs vēstījums e-pastos” valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Vada stratēģijas kursu angļu valodā Rīgas Tehniskās univesitātes Rīgas Biznesa skolā Biznesa administrācijas bakalaura programmā. Iepriekš pasniegusi arī Rīgas Tehniskās Universitātes un Rīgas Stradiņa Universitātes maģistru programmās "Inovāciju vadību" un "Organizāciju teorijas vadītājiem".
Izglītība:
Ieguvusi bakalaura grādu Sabiedriskajās attiecībās, Maģistra grādu Veselības aprūpē ar specializāciju Deju kustību terapijā (RSU) un maģistra grādu (ar izcilību) vienā no vadošajām biznesa skolām Eiropā (MSc "Managing Organizational Performance" with Cranfield University), kur pašlaik ir uzsākusi arī doktorantūras studijas.
Padziļināti interesējas par tēmām kvalitatīvu lēmumu pieņemšanas, apzinātības darba vidē, organizācijas un indivīda personiskās efektivitātes paaugstināšanas jomās.
 
Papildu informācija:
https://www.linkedin.com/in/sandra-krisberga-sinigoi-4374186/
 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs