+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Kursu grafiks
Tiesību normas, to piemērošana un interpretēšana
30.10.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Lietišķā etiķete
03.11.202010:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Konflikts kā iespēja un sabiedrotais
03.11.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Tiesību normas, to piemērošana un interpretēšana
03.11.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Ievads apzinātībā balstītā stresa samazināšanā
03.11.202010:00 - 12:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Efektivitātes pilnveidošana darbā ar Microsoft Office programmām Word un Excel
03.11.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Tiešsaistes kurss Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika
04.11.202010:00 - 11:20Uzzināt vairāk
No speciālista par vadītāju
04.11.202010:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Personīgās efektivitātes psiholoģija
04.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Microsoft Outlook iespējas darba plānošanā un elektroniskajā saziņā
05.11.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Ministru kabineta noteikumi par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību
06.11.202010:00 - 14:30Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Darba un privātās dzīves līdzsvars
10.11.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Administratīvais akts un tā sagatavošana
10.11.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Dokumentu klasifikācijas shēmas un lietu nomenklatūras izstrādes praktikums
10.11.202010:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4)
10.11.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Tiešsaistes kurss Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika
11.11.202010:00 - 11:20Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Iepirkumu plānošana – kļūdas un ieteikumi
11.11.202010:30 - 12:30Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs
11.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs
12.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Efektīvas sanāksmes klātienē un attālināti
12.11.202010:00 - 13:30Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Excel funkcijas, tabulas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2)
12.11.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Efektīva iekšējā kontrole
16.11.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Efektīva iekšējā kontrole
17.11.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Excel: liela apjoma datu analīze ar Data Analysis (Excel 6)
17.11.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Tiešsaistes kurss Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika
19.11.202010:00 - 11:20Uzzināt vairāk
Pieņemt darbā īsto darbinieku
19.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Ierobežotas pieejamības informācija un tās aizsardzība
20.11.202010:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde
23.11.202012:00 - 17:00Uzzināt vairāk
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas juridiskie aspekti
23.11.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Efektīvas komandas veidošana un vadība
24.11.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Radošā domāšana un inovācijas valsts pārvaldē
24.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Excel: datu analīze un vizualizēšana ar Data Model (Excel 5)
24.11.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Tiešsaistes kurss Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika
25.11.202010:00 - 11:20Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Risku pārvaldības integrēšana organizācijas vadības sistēmā
25.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas novērtēšanas modeļa – Common Assessment Framework (CAF) - praktiskā piemērošana
25.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektīva komunikācija un kodolīgs vēstījums e-pastos
25.11.20209:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Administratīvais process iestādē
26.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Iekšējo normatīvo aktu izstrāde institūcijās dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā
26.11.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Pārmaiņu vadība
26.11.202009:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Efektīva komunikācija ar klientu
27.11.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Excel datu vizualizācija un prezentēšana ar PowerPoint
01.12.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Emocionālā inteliģence
02.12.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Administratīvā procesa aktuālie jautājumi
03.12.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Centralizēti iepirkumi. Vispārīgās vienošanās un dinamiskās iepirkumu sistēmas izmantošana.
03.12.202010:30 - 13:45Uzzināt vairāk
Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3)
03.12.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Efektīvs vadītājs
08.12.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Excel: liela apjoma datu analīze ar Data Analysis (Excel 6)
08.12.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana
09.12.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Darbinieku motivēšana un attīstīšana
10.12.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Stresa menedžments
11.12.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Vadītājs, kurš iedvesmo
11.12.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Iesniegumu likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā
11.12.202010:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Laika menedžments
14.12.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Administratīvās atbildības likums. Novitātes administratīvās atbildības piemērošanā.
15.12.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Datu analīze un vizualizācija ar Power BI
15.12.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu izmeklēšana
16.12.20209:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4)
17.12.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde
21.12.202012:00 - 17:00Uzzināt vairāk
Excel: datu analīze un vizualizēšana ar Data Model (Excel 5)
22.12.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk