+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Veiksmīga saziņa un prasmīga intervijas vadīšana audita laikā
Veiksmīga saziņa un prasmīga intervijas vadīšana audita laikā
J modulis „Iekšējais audits”
Mācību kursa modulis: J modulis „Iekšējais audits”

Mācību kursa mērķis: Pilnveidot dalībnieku zināšanas un prasmes par efektīvu komunikāciju iekšējā audita pārbaudēs un intervēšanas veidiem, metodēm un to praktisko pielietojumu, kā arī dalīties
praktiskā pieredzē par dažādu problēmsituāciju risināšanu.
 

Mērķauditorija: Valsts pārvaldes iestāžu iekšējie auditori.

Tēmas:
 • Ievads:
  • Efektīvas komunikācijas nozīme auditora darbā;
  • Efektīvas komunikācijas pamatprincipi;
  • Saziņas loma dažādos audita posmos.
 
 • Intervēšanas prasmes:
  • Interviju veidi un metodes;
  • Sekmīgas intervijas posmi un to nozīme;
  • Intervijas pierakstu veidošana.
 
 • Citas saziņas formas audita laikā:
  • Saziņa par audita procesu;
  • Datu pieprasīšana;
  • Vienošanās par ieteikumiem;
  • Rezultātu prezentēšana.
 
 • Praktiskie piemēri un uzdevumi.
 • Diskusijas.


Dalībnieku ieguvumi: Izpratne par efektīvas komunikācijas principiem, intervēšanas metodiku un praktiskā pielietojuma dažādību, kā arī dažādu problēmsituāciju risināšanu.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Linda Sīle

Darba pieredze:
 • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra no 1998.gada līdz 2005.gadam – iegūta pieredze normatīvās bāzes un iekšējās kontroles sistēmas izveidē un īstenošanā saistībā ar Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešanu Latvijā.
 • Ernst & Young Baltic SIA no 2005.gada līdz 2010.gadam – iegūta pieredze risku vadības, iekšējās kontroles un iekšējā audita sistēmu ieviešanas / pilnveidošanas pakalpojumu sniegšanā valsts pārvaldes iestādēs un privātos uzņēmumos.
 • Latvijas Mobilais Telefons SIA kopš 2010.gada – iekšējā auditore, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmu koordinatore.


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Pieredze iekšējo auditoru diskusiju un apmācību vadīšanā.


Izglītība:
 • Akadēmiskais maģistra grāds ekonomikā, profesionālais maģistra grāds biznesa vadībā, starptautiskais iekšējā auditora sertifikāts CIA (Certified Internal Auditor).


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv