+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Kvalitātes vadība teorijā un praksē. Kvalitātes vadības sistēma.
Kvalitātes vadība teorijā un praksē. Kvalitātes vadības sistēma.
J modulis „Iekšējais audits”
Mācību kursa modulis: J modulis „Iekšējais audits”

Mācību kursa mērķis: Mācību kurss ir izstrādāts, lai paplašinātu izpratni par kvalitātes vadību un palīdzētu organizācijas vadītājiem vai atbildīgajiem darbiniekiem ieviest un uzturēt organizācijas vajadzībām atbilstošu kvalitātes vadību.
Semināra saturs veidots tā, lai tā klausītājs iegūtu teorētiskas zināšanas par kvalitātes vadību un vingrinātos tās pielietot praksē.

Mērķauditorija: Iestāžu un struktūrvienību vadītāji, kvalitātes vadītāji un citi interesenti. 

Tēmas:
 • Kas ir kvalitāte un kā to vadīt – kvalitātes un kvalitātes vadības jēdzieni.
 • Kvalitāte un efektivitāte. Kvalitātes vadības pamatprincipi un elementi.
 • Kvalitātes vadības cikls.
 • Kvalitātes vadība kā sistēma - dažādas metodes un to pielietošana.
  • 4.1. ISO 9001;
  • 4.2. CAF;
  • 4.3.EFQM.
 
 • Kvalitātes vadības sistēma – organizācijas kvalitatīva vadīšana:
  • Plānošana un mērķu noteikšana;
  • Darbinieku vadība un motivēšanas sistēma;
  • Procesi un mērķu sasniegšanas rādītāji;
  • Resursu vadība;
  • Informēšana un komunicēšana;
  • Mērķu sasniegšanas mērīšana.
 
 • Kvalitātes vadības ieviešana un uzturēšana. Kvalitātes vadības sistēmas auditi.
 • Procesu vadība un optimizēšanas metodes.
 • Kvalitātes vadības saite ar citiem vadības procesiem. 


Dalībnieku ieguvumi: Gūta izpratne par kvalitātes vadību, kas palīdzēs organizācijas vadītājiem vai atbildīgajiem darbiniekiem ieviest un uzturēt organizācijas vajadzībām atbilstošu kvalitātes vadību.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Anita Hāznere

Pieredze mācību kursu pasniegšanā: Vairāk nekā 16 gadu pieredze iekšējā audita darbā.
Kopš 2004. gada vada kursus par risku vadību, kvalitātes vadību un citiem vadības jautājumiem Latvijā, kā arī ir lasījusi kursus dažādos starptautiskos semināros kā vieslektors. Piedalījusies vairākos projektos kā neatkarīgs konsultants. Vairāk kā 10 gadus seko līdzi risku attīstībai un praksēm Eiropā un Latvijā, un ieguvusi gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas.

Izglītība:
 • Maģistra grāds matemātikā - Latvijas Valsts Universitāte.


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv