+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Sanāksmju un diskusiju vadīšana angļu valodā (ar A un B līmeņa zināšanām)
Sanāksmju un diskusiju vadīšana angļu valodā (ar A un B līmeņa zināšanām)
H mācību modulis “Valodu zinības”
Mācību kursa modulis: H mācību modulis “Valodu zinības”

Mācību kursa mērķis: Pilnveidot vārdus, vārdu kombinācijas un frāzes angļu valodā, kas ir nepieciešamas, lai varētu efektīvi vadīt vai/un piedalīties sanāksmēs un diskusijās angļu valodā.

Mērķauditorija: Publiskā un privātā sektora administratīvie darbinieki ar A un B līmeņa zināšanām angļu valodā.

Tēmas:

Kursā ar efektīvu metožu un aktivitāšu palīdzību tiks apgūti vārdi, vārdu kombinācijas un frāzes, ko var izmantot sekojošos sanāksmju un diskusiju etapos:

 

  • Sanāksmes vai diskusijas uzsākšana
  • Sanāksmes vai diskusijas produktīvas norises nodrošināšana
  • Jautājumu apspriešana, diskusija
  • Iespējamo grūtību apspriešana
  • Lēmumu pieņemšana, vienošanās panākšana
  • Sanāksmes vai diskusijas noslēgums un izvērtējums
  • Sanāksmes izvirzīto mērķu sasniegšana.

 Dalībnieku ieguvumi: Spēja pielietot vārdus, vārdu kombinācijas un frāzes, kas ir nepieciešamas veiksmīgu sanāksmju un diskusiju vadīšanai angļu valodā.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Vita Valdmane

Pasniedzēja ir ar lielu profesionālās angļu valodas pasniegšanas pieredzi, kas gūta, realizējot apmācības programmas valsts iestāžu, privātstruktūru un augstskolu darbiniekiem, kā arī realizējot Britu padomes apmācības projektus.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv