+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Efektīva prezentācija
Efektīva prezentācija
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Iepazīstināt ar publiskas uzstāšanās psiholoģiskajiem un sociālajiem aspektiem. Veidot priekšstatu par retoriskā efekta specifiku un argumentācijas īpatnībām retoriskajā diskursā. Attīstīt publiskas runas, prezentācijas un moderācijas praktiskās iemaņas. Pilnveidot prezentācijas prasmes darbam raksturīgās situācijās. 

Mērķauditorija: Valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu ierēdņi un darbinieki, citi interesenti. 

Tēmas:
 • Oratora un auditorijas saziņas struktūra un likumsakarības;
 • Oratora un auditorijas saziņas risku analīze;
 • Pozitīvas sadarbības ar auditoriju veidošana;
 • Pārliecināšanas kā sociālās ietekmes formas specifika;
 • Efektīvas pārliecināšanas metodika. SCORE modelis pārliecināšanā;
 • Prezentācija kā lietišķas runas veids;
 • Sagatavošanās prezentācijai. Prezentācijas struktūra;
 • Uzskates materiālu pareizas sagatavošanas metodika;
 • Veiksmīgu un neveiksmīgu uzskates materiālu praktiska analīze;
 • Uzstāšanās tehnika: efektīvi un nevēlami paņēmieni;
 • Runas piemēra analīze;
 • Jautājumu un atbilžu sesijas vadīšana;
 • Jautājumu un atbilžu sesija - praktiskais treniņš;
 • Efektīvas prezentācijas pamatprincipu apkopojums;
 • Video treniņš: dalībnieku prezentāciju ieraksts un ierakstu individuāla analīze.  


Dalībnieku ieguvumi: Dalībnieki ir ieguvuši zināšanas par oratora un auditorijas saziņas struktūru funkcijām un psiholoģiskajiem aspektiem; iepazinušies ar pārliecināšanas metodiku un attīstījuši tās pielietojuma prasmes attiecībās ar klientiem un vadību; ieguvuši sistematizētu priekšstatu par prezentācijas kā pārliecināšanas formas metodiskajām prasībām, pilnveidojuši prezentācijas prasmes un attīstījuši tās videotreniņā.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Voldemārs Bariss

Filozofijas zinātņu doktors, asociētais profesors sabiedrības vadībā, publisko organizāciju vadības konsultants.

Darba pieredze:
 • Kopš 2013. gada – Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Socioloģisko pētījumu  grupas vadītājs, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes asociētais profesors.
 • 2012. - 2013. gads - Latvijas partnera projekta grupas vadītājs, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte - projekta darba paketes izpildes vadīšana Centrāl-Baltijas INTERREG IV A  programmas  2007.- 2013. gadam (atbilstoši 2. prioritātei -  „Ekonomiski  konkurētspējīgi un  inovatīvi reģioni”) projektā ”Zirgkopības nozares attīstība reģionu konkurētspējas veicināšanai” (Latvija, Somija, Zviedrija).
 • 2005.gads - ANO Attīstības programma, Starptautiskais eksperts publiskās pārvaldes jomā (Moldova).
 • 2003.- 2009.gads – Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Socioloģisko pētījumu grupa, Socioloģisko pētījumu grupas vadītājs, docents.
 • 2000. - 2002.gads - Ministra padomnieks, preses sekretārs, Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts.
 • 1996. – 2000.gads un 2003.gads - SIA "ATTIKA  E", Projektu vadītājs, konsultants/ eksperts, pasniedzējs menedžmenta audita un sociālo pētījumu jomās.


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Kopš 2009. gada Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētais profesors, Sociālo zinātņu fakultātes dekāns (2009 -2013.g.). Kopumā darba stāžs Latvijas Lauksaimniecības Universitātē - 32 gadi.
 • Kopš 1996.gada - Valsts administrācijas skola, mācību kursi vadības auditā, publiskās pārvaldes pamatos (jaunajiem ierēdņiem), efektīvā prezentācijā, publiskā runā, prezentācijā, lietišķu sarunu un sapulču vadīšanā.
 • 1992. – 2002. g. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Teorētiskās filozofijas un loģikas katedras vadītājs, docents.
 • 1981. - 2009. gads - Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, lekciju kursu vadība filozofijā, retorikā, konsultāciju psiholoģijā.


Izglītība:
 • 1983.–1986.gads - Latvijas Universitāte, aspirantūra grāda iegūšanai filozofijā: Filozofisko zinātņu doktora grāds (nostrificēts 1993.g.).
 • 1976.–1981.gads - Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte. Diploms filozofijā, kvalifikācija-filozofs, pasniedzējs.


Papildu informācija:
 • Kopā 34 zinātniskās un metodiskās publikācijas.


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv