+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Personāla vadības stratēģija - instruments iestādes mērķu sasniegšanā
Personāla vadības stratēģija - instruments iestādes mērķu sasniegšanā
E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: E mācību modulis „Personālvadība valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis:
Veidot izpratni par personāla vadības lomu iestādes mērķu sasniegšanā. Saņemt praktiskus, pieredzējuša speciālista ieteikumus konkrētu situāciju risināšanai. Profesionāli izveidojot personāla vadības stratēģiju un komunicējot to iestādes vadībai, Jūs varēsiet paaugstināt darbinieku motivāciju, efektīvāk izmantot viņu zināšanas un prasmes, ātrāk sasniegt iestādes mērķus, efektīvāk plānot personāla budžetu.


Mērķauditorija:
Kurss paredzēts iestāžu vadītājiem, personāla daļu vadītājiem un speciālistiem, kuri ir vadības komandas sastāvā un ikdienā nodarbojas ar personāla vadības funkcijas realizēšanu iestādē.


Tēmas:
  • Stratēģiskās personāla vadības funkcijas iestādē – organizācijas kultūras veidošana, personāla plānošana un piesaiste, pārmaiņu vadība, motivācijas programmu plānošana;
  • Metodes un instrumenti stratēģisko personāla stratēģijas noteikšanai;
  • Personāla vadītāja un iestādes vadītāja savstarpējā attieksme un gaidas;
  • Ideju definēšana, prezentēšana vadībai, informācijas apspriešana;
  • Savstarpējā vienošanās un rezultātu mērīšana.


Dalībnieku ieguvumi: Kursa laikā dalībnieki izstrādā uz iestādes mērķiem balstītu personāla vadības stratēģijas modeli.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Signe Enkuzena

Konsultante un trenere administrēšanā, klientu apkalpošanā, vadībā un cilvēkresursu vadībā.

Darba pieredze: Piecpadsmit gadu pieredze dinamiskā personāla vadītājas un direktores amatā gan Latvijas, gan starptautiskos uzņēmumos, un gandrīz divdesmit gadu pieredze pasniedzējas un trenera darbā.

No 2016. gada Signe ir valdes locekle un projektu vadītāja konsultāciju uzņēmumā SIA „EXP PARTNERS”

Uzņēmumiem: AS “Double Coffee”, SIA “Swedwood Latvia Ltd”, SIA “Selva Būve”, SIA “DPA”, SIA “Eco Baltia”, SIA „Augstceltne”, SIA „ Husvik”, SIA „Antalis”, Dabas aizsardzības pārvalde u.c.;

Valsts un izglītības organizācijām: Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils augstskola, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija, APP “Dārzkopības institūts” AS „Augstsprieguma tīkls”, VAS „Auto transporta direkcija”, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Dabas aizsardzības pārvalde u.c.Pieredze mācību kursu pasniegšanā:

Paralēli darbam uzņēmējdarbības vidē, Signei ir bijusi cieša saistība ar pedagoģisko darbu – Signe sadarbojas ar Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmiju, Latvijas Universitāti un Biznesa vadības koledžu gan kā studiju kursu autore, gan arī kā konsultante atbildot par mācību kvalitāti studiju programmu akreditācijas laikā.Izglītība:

Signei ir maģistra grāds organizāciju psiholoģijā un doktora grāds vadības zinībās.Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv