+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Piedāvājumu vērtēšana un līgumu izpildes kontrole – problēmas, kļūdas, ieteikumi
Piedāvājumu vērtēšana un līgumu izpildes kontrole – problēmas, kļūdas, ieteikumi
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt praktiskus ieteikumus iepirkuma procedūrās saņemto piedāvājumu vērtēšanas, kā arī noslēgto līgumu vadības procesa organizēšanai, informēt par biežāk sastopamajām kļūdām, Iepirkumu uzraudzības biroja un administratīvās tiesas praksi.

Mērķauditorija: Iepirkumu veicēji (valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki) ar nelielām priekšzināšanām publisko iepirkumu organizēšanas jautājumos.

Tēmas:
 • Piedāvājumu saņemšana, atvēršana un noformējuma atbilstības pārbaude.
 • Kandidātu un pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude, piedāvājumos iekļautās informācijas izskaidrošana un papildināšana.
 • Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude, piedāvājumos iekļautās informācijas izskaidrošana.
 • Finanšu piedāvājuma pārbaude, aritmētiskās kļūdas, nepamatoti lēts piedāvājums.
 • Lēmuma pieņemšana un izslēgšanas noteikumu pārbaude.
 • Iepirkuma procedūras dokumentēšana.
 • Līguma noslēgšana un grozījumi līguma izpildes laikā.
 • Zināšanu tests.


Dalībnieku ieguvumi:
 1. Zināšanas par piedāvājumu vērtēšanas un līgumu vadības praktiskajiem aspektiem.
 2. Informācija par biežāk pieļautajām kļūdām, Iepirkumu uzraudzības biroja un administratīvo tiesu praksi.Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Dace Gaile

Tautsaimniecības un reģionālās attīstības maģistrs, uzņēmējdarbības un vadības bakalaurs ar ilggadēju apmācību pieredzi un vadoša darbinieka pieredzi valsts pārvaldē.

Darba pieredze:
 • Strādā Iepirkumu uzraudzības birojā no 2002.gada, līdz 2012.gada martam – Metodoloģijas departamentā, no 2012.gada marta – biroja vadītāja.
 • No 2011.gada līdz 2012.gadam strādāja Finanšu ministrijas valsts un pašvaldību pasūtījumu uzraudzības departamentā.


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Pasniedzējas darba pieredze Rīgas Tehniskajā universitātē (1984.-1986.gads) un Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (no 2010.gada).
 • No 2002.gada vada seminārus par publiskajiem iepirkumiem.


Izglītība:
 • Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā (2005.gads).
 • Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē (2003.gads).
 • Inženieris-matemātiķis (1981.gads).


Papildu informācija:
 • Piedalījusies publisko iepirkumu jomu regulējošo tiesību aktu projektu izstrādes darba grupās.
 • Ir pārstāvējusi Latviju Eiropas Padomes darba grupās, kurās apspriesti ar publiskajiem saistīti tiesību aktu vai iniciatīvas dokumentu projekti.
 • Kā īstermiņa eksperts vadījusi apmācību seminārus ES finansētā projekta „Konkurētspējas un publiskā iepirkuma stiprināšana Kazahstānas Republikā” ietvaros (2010.gads).


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv