+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Dokumentu juridiskā spēka likums un no tā izrietošās prasības dokumentu oriģinālu, atvasinājumu un dublikātu noformēšanā
Dokumentu juridiskā spēka likums un no tā izrietošās prasības dokumentu oriģinālu, atvasinājumu un dublikātu noformēšanā
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Pilnveidot klausītāju zināšanas par dokumentu oriģinālu, atvasinājumu (noraksts, izraksts vai kopija) un dublikātu noformēšanu saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

Mērķauditorija: Publiskā un privātā sektora darbinieki, kuriem ikdienas darbā nākas noformēt dokumentu oriģinālus, bet it īpaši tie, kuriem nākas noformēt un apliecināt dokumentu atvasinājumus (noraksts, izraksts vai kopija), kā arī noformēt dokumentu dublikātus. 

Tēmas:
 • Normatīvie akti, kas regulē dokumentu juridisko spēku.
 • Dokumenta jēdziens un dokumenta oriģināls.
 • Dokumenta juridiskais spēks un dokumenta juridiskā spēka nosacījumi.
 • Dokumenta juridiskā spēka tiesiskie nosacījumi.
 • Dokumenta juridiskā spēka procesuālie nosacījumi.
 • Rekvizīti, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodrošina dokumenta juridisko spēku, pamatprasības to noformēšanai.
 • Dokumenta atvasinājumi (noraksts, izraksts vai kopija), to izstrādāšanas un apliecināšanas noteikumi.
 • Dokumenta dublikāts, tā izgatavošanas noteikumi.
 • Citi normatīvie akti, kas regulē dokumentu dublikātu izgatavošanu un darbības pirms dublikāta izgatavošanas.
Aplūkojot minētās kursa tēmas, tiks analizētas problēmas, kuras var radīt jaunais regulējums atvasinājumu (noraksts, izraksts vai kopija) izgatavošanai un apliecināšanai, kā arī atsevišķu dokumentu rekvizītu noformēšanā. 

Dalībnieku ieguvumi:
 • Prasme noformēt dokumentus tā, lai tiem būtu juridisks spēks.
 • Prasme izstrādāt dokumentus, lai tiktu ievēroti dokumenta juridiskā spēka tiesiskie un procesuālie nosacījumi.
 • Prasme noformēt oriģinālus, atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas) un dublikātus, lai tie atbilstu minētā likuma un Ministru kabineta noteikumu prasībām.
 • Spēja identificēt problemātisko nosacījumus dokumentu noformēšanā un prasme izvēlēties atbilstošāko noformēšanas veidu.Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Viktors Šadinovs

Darba pieredze:

Praktizējošs jurists, Konsultāciju sabiedrības „Padoms”, SIA dalībnieks. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors no 1980.gada līdz 2006.gadam. Lasa lekcijas Latvijas Tiesnešu mācību centrā, SIA „Funditus”, SIA „Assero mācību centrs”, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijā un citur.Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv