+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Efektīvs vadītājs
Efektīvs vadītājs
B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”
Mācību kursa modulis: B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”

Mācību kursa mērķis: Pamatojoties uz jaunākajām atziņām vadībzinātnē, piedāvāt efektīvas vadības un līderības kompetenču attīstības treniņu, kas palīdzētu kļūt veiksmīgākiem darbinieku iedvesmošanā un vadīšanā. 

Mērķauditorija: Kurss ir izstrādāts valsts pārvaldes un citu organizāciju vadītājiem, kuri vēlas attīstīt sevi, lai efektīvāk vadītu savu komandu un palīdzētu darbiniekiem sasniegt iestādes (struktūrvienības) mērķus.  

Tēmas:
 • Efektīva vadītāja funkcijas un lomas:
  • Vadītāja pamatfunkcijas;
  • Līderība un vadīšana.
 
 • Vadītāja izaugsme un sevis attīstīšana:
  • Efektīva vadītāja kompetences;
  • Mans vadītāja profils.
 
 • Plānošana un deleģēšana:
  • Laika plānošana;
  • Prioritāšu noteikšana un deleģēšana;
  • Stratēģiskā plānošana un mērķu noteikšana.
 
 • Darbinieku motivēšana un komandas veidošana:
  • Efektīva darbinieku motivēšana. Atgriezeniskās saites sniegšana. Kritika un atzinība;
  • Komandas veidošana. Darbinieku lomas komandā.


Dalībnieku ieguvumi: Izpratne par mūsdienīgām līderības un komandas vadīšanas tehnikām, skaidrība par iespējām un metodēm, kā kļūt par efektīvu vadītāju un līderī. 


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Agita Kalviņa

Valsts administrācijas skolas direktore/organizāciju un cilvēkresursu attīstības eksperte.

Darba pieredze:
 • Līdz 2017.gada jūnijam vadījusi Personāla vadības maģistra programmu,  Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA".
 • SIA „Fontes vadības konsultācijas” valdes priekšsēdētāja, vecākā konsultante, 2009 – 2010.
 • Britu padomes Latvijā direktore, 2001 – 2009.
 • Britu padomes Reģionālās vadības padomes locekle (13 Britu padomes struktūrvienības Centrālajā un Ziemeļeiropā, Krievija), Cilvēkresursu pārmaiņu programmas vadītāja, 2006 – 2008 (paralēli pamatdarbam).
 • Latvijas Pašvaldību savienība, Padomniece ES Integrācijas lietās, Projektu vadītāja starptautiskās sadarbības projektiem un pārraugs Phare CREDO projektiem Latvijā, 1997-2001.
 • Valsts kanceleja, Phare Publiskās pārvaldes reformas projekta sekretariāta vadītāja, 1995 – 1996.
 • 16 gadu pieredze organizāciju attīstības, stratēģiskās vadības, pārmaiņu projektu īstenošanā, pieredze stratēģiskajā personāla vadībā, tai skaitā starptautiskā vidē.
 • Kopš 2011.gada pasniegti semināri un kursi organizāciju un cilvēkresursu attīstības tēmas dažādās valsts pārvaldes iestādēs un privātā sektora organizācijās.


Izglītība: Studē Latvijas Universitātē Vadībzinātnes nozares Sabiedrības vadības apakšnozares doktora studiju programmā.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv