+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Efektīvas iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas izveide un nodrošināšana

Apraksts

Efektīvas iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas izveide un nodrošināšana
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis:
Pilnveidot dalībnieku zināšanas un prasmes par iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas efektivitātes paaugstināšanu, lai tā kļūtu par iedarbīgu līdzekli amata ļaunprātību novēršanā.
Iekšējās pretkorupcijas kontroles pasākumi daudzās institūcijās tiek īstenoti jau vairāk nekā desmit gadu, tomēr daudzviet tie ir vāji integrēti iestādes kopējos vadības procesos, tiek īstenoti decentralizēti, atrauti no stratēģiskās virzības uz organizācijas mērķu sasniegšanu. Iekšējās pretkorupcijas kontroles funkciju īstenošana ir deleģēta izolētām amatpersonām, kas tikai periodiski seko plānu izpildei. Dažādi kontroles rīki, piemēram, valsts amatpersonu deklarācijas, pārkāpumu jeb incidentu reģistri un apliecinājumi par personiskās ieinteresētības neesamību un citi rīki, netiek savstarpēji integrēti vai sasaistīti ar uzdevumu veikšanu. Līdz ar to iekšējā amata ļaunprātību kontroles sistēmai bieži ir zems brieduma līmenis, netiek efektīvi identificēti potenciālie draudi un vadība to vairāk uzskata par birokrātisku slogu.


Mērķauditorija: Valsts pārvaldes iestāžu vadības līmeņa darbinieki.

Tēmas: 1. Labākā prakse amata ļaunprātību kontroles sistēmas efektivitātes paaugstināšanā
 • Pretkorupcijas kontroles sistēmas efektivitātes kritēriju noteikšana
 • Atbilstības vadības politikai salīdzinājums ar proaktīvu un regulāru amata ļaunprātību risku aktualizāciju
 • Informācijas avotu sistematizēšana un darbību bez pievienotās vērtības izskaušana vai ierobežošana
 • Amata ļaunprātību kontroles pasākumu integrācija ikdienas funkciju izpildē
 • Vēlamais korupcijas kontroles sistēmas organizatoriskais modelis un tā kontinuitāte.
 
2. Koncentrēšanās uz korupcijai un citām dienesta ļaunprātībām, ar ko saskaras organizācija, kritiskiem riskiem un pasākumiem:
 • Būtiskāko korupcijas risku pazīmju noteikšana
 • Pārliecības, ka monitorētie riski ir ar augstāko būtiskuma pakāpi iegūšana
 • Daudzpusīgas pieejas amata ļaunprātību risku novēršanā nodrošināšana
 • Datu vākšanas, informācija apmaiņas un komunikācijas pasākumi
 • Potenciālo pārkāpumu ziņošanas prakses nostiprināšana un šķēršļi tās nodrošināšanā
 • Atbildīgo darbinieku – talantu, piesaistīšana, apmācība un nodarbināšana nepieciešamo uzdevumu īstenošanā
 • Speciālie darbinieku kontroles mehānismi
 • Iekšējās pretkorupcijas kontroles kvalitātes uzlabošanas un inovāciju veicināšana; tehnoloģisko risinājumu izmantošanas apsvērumi
 • Organizācijas kultūras pārmaiņu veicināšana.
 
Praktiskais darbs: risku novērtējuma procedūras un efektīvāko pretdarbības pasākumu izvēle.
 

Dalībnieku ieguvumi:
Pilnveidotas zināšanas un prasmes iekšējās pretkorupcijas sistēmas efektivitātes un brieduma līmeņa celšanai. Saņemta informācija par starptautiskajām aktualitātēm šajā jomā, kā arī par biežāk pieļautajām kļūdām.


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Diāna Kurpniece

Pieredze publiskā un privātā sektora institūciju apmācību vadīšanā iekšējās pretkorupcijas kontroles jautājumos.

Darba pieredze:
SIA “PricewaterhouseCoopers” vecākā konsultante no 2015.gada.
Eiropas Padomes Pretkorupcijas grupas GRECO eksperte Igaunijā (2013.gadā), Norvēģijā (2014.gadā), Serbijā (2014.gadā) un Armēnijā (2015.gadā).
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Korupcijas novēršanas nodaļas vadītāja no 2009.gada līdz 2014.gadam.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedrisko attiecību un izglītošanas nodaļas vadītāja no 2003.gada līdz 2009.gadam.
 
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:

 
Papildu informācija:

  

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs