+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Emocionālā inteliģence

Apraksts

Emocionālā inteliģence
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis:
Apgūt zināšanas, praktiskas iemaņas labākai savu, citu cilvēku emociju uztverei, izpratnei un konstruktīvā savu emociju vadīšanā.


Mērķauditorija:
Organizāciju dažāda līmeņa vadītāji un personāla vadītāji, kuru ikdiena saistīta ar darbinieku vadīšanu un prasmi efektīvi risināt situācijas, kas izraisa emocijas pašiem un citām iesaistītajām pusēm.
Būtiski nosacījumi dalībai programmā ir dalībnieku ieinteresētība primāri izprast sevi un savas emocijas, jo ceļš pie citiem (un citu cilvēku emociju vadīšanu) sākas no sevis. 


Tēmas:
Emociju “karte”
Emociju veidošanās mehānisms: prāta, emociju un ķermeņa saistība.
Plašā emociju gamma: ko no tās zinām un ko izmantojam?
Konstruktīvas un destruktīvas emocijas un to izpausmes.
 
Emocijas un personība
Emociju loma. Kā emocijas atklāj manas vajadzības, intereses, uzskatus.
Emociju izpaušana. Personīgie emocionālie ieradumi.
 
Vai tiešām darbā “nē” emocijām? Emociju nozīme un vieta komunikācijā.
Emociju loma komunikācijā.
Kā konstruktīvi parādīt savas emocijas un reaģēt uz sarunu biedra emocijām?
Kā atklāti paust emocijas (prieku, dusmas), neaizskarot otru?


Dalībnieku ieguvumi:
  • padziļināta izpratne un jaunas atziņas par emociju lomu un izpausmēm savā dzīvē un darbā;
  • personīgas atklāsmes par emocijām kā nozīmīgu personības resursu un sevis un citu cilvēku iepazīšanas veidu;
  • lielāks vērīgums pret savām un citu emocijām dažādās darba situācijās;
  • praktiski paņēmieni emociju vadīšanā saskarsmē ar citiem.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 9:00 - 16:15

Ilgums: 8 akad. st.

Cena: 102.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

2. Decembris 20209:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Evija Ūpe

Darba pieredze:
Vairāk nekā 15 gadu praktiskā pieredze vadītājas darbā ar specializāciju organizāciju psiholoģijā. Paralēli vadītājas darbam, savienojot teoriju ar praksi, 10 gadus pasniedz interaktīvus kursus par cilvēkresursu vadības attīstības jautājumiem, personības efektivitātes psiholoģiju, konfliktu, stresa un izdegšanas vadīšanu, komunikāciju un izcilu klientu apkalpošanu, emocionālo inteliģenci, stresa menedžmentu un saskarsmes psiholoģiju. Mācībās piedalījušies vairāk kā 1500 dalībnieku, saņemts augsts mācību dalībnieku novērtējums un atsauksmes.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
  • Valsts administrācijas skolas pasniedzēja;
  • Liepājas Universitātes viespasniedzēja;
  • Biznesa vadības koledžas pasniedzēja un programmas „Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība” direktore;
  • organizāciju un vadītāju attīstības konsultante un trenere ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi mācību vadīšanā dažādu līmeņu darbiniekiem valsts un privātā sektora iestādēs un organizācijās.
Izglītība:
  • bakalaura grāds psiholoģijā;
  • maģistra grāds izglītības zinātņu vadībā.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs