+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Emocionālā inteliģence

Apraksts

Emocionālā inteliģence
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis:
Apgūt zināšanas, praktiskas iemaņas labākai savu, citu cilvēku emociju uztverei, izpratnei un konstruktīvā savu emociju vadīšanā.


Mērķauditorija:
Organizāciju dažāda līmeņa vadītāji un personāla vadītāji, kuru ikdiena saistīta ar darbinieku vadīšanu un prasmi efektīvi risināt situācijas, kas izraisa emocijas pašiem un citām iesaistītajām pusēm.
Būtiski nosacījumi dalībai programmā ir dalībnieku ieinteresētība primāri izprast sevi un savas emocijas, jo ceļš pie citiem (un citu cilvēku emociju vadīšanu) sākas no sevis. 


Tēmas:
Emociju “karte”
Emociju veidošanās mehānisms: prāta, emociju un ķermeņa saistība.
Plašā emociju gamma: ko no tās zinām un ko izmantojam?
Konstruktīvas un destruktīvas emocijas un to izpausmes.
 
Emocijas un personība
Emociju loma. Kā emocijas atklāj manas vajadzības, intereses, uzskatus.
Emociju izpaušana. Personīgie emocionālie ieradumi.
 
Vai tiešām darbā “nē” emocijām? Emociju nozīme un vieta komunikācijā.
Emociju loma komunikācijā.
Kā konstruktīvi parādīt savas emocijas un reaģēt uz sarunu biedra emocijām?
Kā atklāti paust emocijas (prieku, dusmas), neaizskarot otru?


Dalībnieku ieguvumi:
  • padziļināta izpratne un jaunas atziņas par emociju lomu un izpausmēm savā dzīvē un darbā;
  • personīgas atklāsmes par emocijām kā nozīmīgu personības resursu un sevis un citu cilvēku iepazīšanas veidu;
  • lielāks vērīgums pret savām un citu emocijām dažādās darba situācijās;
  • praktiski paņēmieni emociju vadīšanā saskarsmē ar citiem.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 9:00 - 16:15

Ilgums: 8 akad. st.

Cena: 102.00 (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

2. Decembris 20209:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Gitāna Dāvidsone

Personāla un organizāciju attīstības eksperte, pieredzējusi semināru vadītāja un trenere. SIA O.D.A. (www.oda.lv) un SIA K.M.D. (www.komandarit.lv) īpašniece un vadošā konsultante.

Darba pieredze:
Gitāna ir daudzu mācību programmu personāla vadības speciālistiem un vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem veidotāja un vadītāja ar 20 gadu praktiskā darba pieredzi privātā un valsts sektora organizācijās. Bijusi pasniedzēja vairākās augstskolās (REA, LU, RSEBA, RPIVA). Iepriekš strādājusi SIA „PricewaterhouseCoopers” par personāla nodaļas vadītāju un kā personāla vadības konsultante SIA „Fontes Latvija”. Grāmatas “Organizāciju efektivitātes modelis” (2008.) autore un “Līderības fenomens Latvijā” (2008.) līdzautore.
Latvijas Psihologu biedrības padomes priekšsēdētāja (kopš 2013.) un nodibinājuma “Talantu kalve” valdes locekle.
Izglītība:
Studējusi pedagoģiju, psiholoģiju, ekonomiku un biznesa vadību, zinātniskā grāda politikas zinātnēs pretendente.
Vārds, uzvārds: Anda Kalniņa – Stūrīte

Organizāciju konsultante, semināru vadītāja. SIA “k.Port” (www.kport.lv) un SIA „Growing” (www.grow.lv) īpašniece. Nodibinājuma „Talantu kalve” dibinātāja un valdes locekle.

Darba pieredze:
Ir vairāk nekā 15 gadu pedagoģiskā darba pieredze: bijusi pasniedzēja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, Rīgas Stradiņa universitātē, Eiropas studiju fakultātē un ir vairāk nekā 10 gadu pieredze konsultāciju sniegšanā organizācijām attīstības un komunikācijas jautājumos. Iepriekš strādājusi Latvijas Privatizācijas aģentūrā, SIA “Birojs 2000”, SIA “O.D.A.”. Bijusi Starptautiskās Kouču federācijas (ICF) Latvijas nodaļas valdes locekle, šobrīd ICF biedrs. Grāmatas “12 iedvesmas stāsti. Ko par komandas vadīšanu iemācās uz skatuves, virtuvē, operāciju zālē, kara laukā un citur” (2011) līdzautore.
Izglītība:
Latvijas Universitātē studējusi psiholoģiju, pedagoģiju un komunikāciju. Ieguvusi maģistra grādu komunikācijas zinātnē.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs