+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Dokumentu klasifikācijas shēmas un lietu nomenklatūras izstrādes praktikums

Apraksts

Dokumentu klasifikācijas shēmas un lietu nomenklatūras izstrādes praktikums
I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”
Mācību kursa modulis: I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”

Mācību kursa mērķis: Iegūt un papildināt praktiskas prasmes dokumentu pārvaldības darbā – identificēt un izvērtēt dokumentus, pilnveidot prasmes dokumentu klasifikācijas shēmu, lietu nomenklatūru izstrādē lietu nosaukumu veidošanā, atbilstošā pieejamības norādē, atbildīgās personas pienākumu identifikācijā u.c.

Mērķauditorija:

Institūciju, uzņēmumu vadītāji, struktūrvienību vadītāji, lietveži, biroju administratori, sekretāri, kuriem ir svarīgi, lai:

 • izstrādātie dokumenti būtu atbilstoši LV normatīvās vides un institūcijas, uzņēmuma darbību vajadzībām;
 • lietu nomenklatūra nebūtu tikai formāls dokuments, bet būtu „darba instruments” ar kura palīdzību pārvaldīt institūcijas, uzņēmuma dokumentus neatkarīgi no informācijas nesēja;
 • dokumenti ir izvērtēti, un noteikta to arhīviskā vērtība un/vai glabāšanas termiņš, lai saglabātu tos dokumentus, kas kalpo kā pierādījumi, apliecinājumi, bet savlaicīgi atlasītu iznīcināšanai tos, kuru vērtība ir īslaicīga.

Līdzi jāņem Jūsu institūcijā, uzņēmumā  izstrādāto dokumentu klasifikācijas shēmu, lietu nomenklatūru!Tēmas:
 • Dokumentu identifikācija un izvērtēšana.
 • Dokumentu klasifikācijas shēmas (funkcionālā, strukturālā, nominālā) izvēle un izstrāde.
 • Dokumentu uzskaite (papīra+ elektronisko).
 • Lietu nomenklatūras veidi un to izstrāde, dokumentu sistematizācija lietās.
 • Lietu nosaukumu veidošana, izmaiņu izdarīšana, pieejamība u.c.
 • Riski un to novēršana.
Visas tēmas saistītas ar praktiskiem piemēriem un praktiskiem risinājumiem klasifikācijas shēmu un  lietu nomenklatūru izstrādē.

Praktikuma laikā – noskaidrosim, kāda ir indeksu/kodu nozīme dokumentu uzskaitē. Praktiski izvērtēsim dokumentus. Kā mainīt dokumentu glabāšanas termiņu un, kā to praktiski izdarīt. Kāda nozīme atbildīgās personas norādei u.c. jautājumi.

 

Dalībnieku ieguvumi:

Iegūtas prasmes izvērtēt dokumentus saskaņā ar Arhīvu likumā noteiktajiem kritērijiem, prasmes uzskaitīt izvērtētos dokumentus neatkarīgi no to informācijas nesēja. Orientēties dokumentu klasifikācijas shēmās un to atbilstošā izvēlē.Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 16:00

Ilgums: 7 akad.st.

Cena: 72,00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

10. Novembris 202010:00 - 16:00Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Ilga Robežniece

Darba pieredze:
Ilgstoša darba pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā- institūciju, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu, zvērinātu notāru uzraudzības darbā - lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, uzziņu sistēmas dokumentu izvērtēšanā, izstrādē un pilnveidē. Dalība dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvo aktu izstrādes darba grupās. Sagatavoti Ministru kabineta 2012.gada 12.novembra noteikumi Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā” . Izstrādāts personāla tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts. Darbs pilotprojekta ”Elektronisko dokumentu sagatavošana ilglaicīgai un pastāvīgai saglabāšanai” ietvaros Latvijas Nacionālajā arhīvā 2013.gadā.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Pasniegti semināri un kursi: no 2005.gada Valsts administrācijas skolā, no 1995.gada valsts, pašvaldību institūcijās, privātajos uzņēmumos u.c.
 
Izglītība:
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds  sabiedrības vadībā
 
Papildu informācija:
 • LBAS kapacitātes stiprināšana ERAF 2007.gada 28.februāris ”Dokumentu pārvaldība”.
 • Ifinanses (internetžurnāls - rakstu sērija), dalība Ifinanses forumos par elektronisko dokumentu pārvaldību un saglabāšanu.
 • Rokasgrāmata – Arhīva darba organizācija, Arhīva normatīvās vides raksturojums, Amata aprakstu izstrāde, Dienas Biznesa izd. (2008.- turpinās).okumentu uzskaite - Bilance, 2006.
 • Žurnāls Mans īpašums Nr.11/12, 2012.Dokumentu nodošana arhīvā.
 • Žurnāls Latvijas arhīvi - Jaunā Arhīva likuma tiesiskais regulējums (2011.).
 • Kā uzrakstīt labu amata aprakstu (26.04.2011.) | Rūtas Putniņas intervija ar I.Robežnieci http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=229176.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs