+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Procesu vadīšana (1.daļa): Procesu mērīšana, analizēšana un optimizēšana

Apraksts

Procesu vadīšana (1.daļa): Procesu mērīšana, analizēšana un optimizēšana
B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”
Mācību kursa modulis: B modulis „Vadības prasmes valsts pārvaldē (Vadītāju attīstības programmas)”

Mācību kursa mērķis: Pilnveidot praktiskās iemaņas procesu identificēšanā, procesu mērķu un rādītāju noteikšanā un mērīšanā, kā arī procesu analizēšanā, piemērojot dažādas praksē zināmas metodes. 

Mērķauditorija: Iestāžu kvalitātes vadības speciālisti, auditori un citi interesenti. 

Tēmas:
  • Darbības iedalījums procesos un procesu aprakstīšana;
  • Procesa mērķu un izpildes rādītāju noteikšana, un izpildes rādītāju mērīšana;
  • Procesu analizēšana un tā efektivitātes/resursu lietderīgas izmantošanas novērtēšana.


Dalībnieku ieguvumi:

Kursa dalībnieki pilnveidos iemaņas procesu analizēšanā, kas paaugstinās procesu un tajā izmantojamo resursu izmantošanas efektivitāti.Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Anita Hāznere

Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Vairāk nekā 16 gadu pieredze iekšējā audita darbā.
Kopš 2004. gada vada kursus par risku vadību, kvalitātes vadību un citiem vadības jautājumiem Latvijā, kā arī ir lasījusi kursus dažādos starptautiskos semināros kā vieslektors. Piedalījusies vairākos projektos kā neatkarīgs konsultants. Vairāk kā 10 gadus seko līdzi risku attīstībai un praksēm Eiropā un Latvijā, un ieguvusi gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas.
Izglītība:
  • Maģistra grāds matemātikā - Latvijas Valsts Universitāte.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs