+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Efektīvi un pārliecinoši – veiksmīgas publiskās uzstāšanās atslēga

Apraksts

Efektīvi un pārliecinoši – veiksmīgas publiskās uzstāšanās atslēga
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis:

Uzlabot uzstāšanās prasmes, iegūt pārliecību par savām spējām, pārliecināt auditoriju un atstāt pozitīvu iespaidu. Mērķauditorija: Ikviens interesents, kurš vēlas pilnveido savas publiskās runas un prezentācijas prasmes. 

Tēmas:              
 • Mērķtiecīgas un iedvesmojošas publiskās uzstāšanās pamatprincipi:
  • Publiskās uzstāšanās dinamika;
  • Runātāja lomas un raksturi. Kā izvēlēties īsto?
 
 • Viegli uztverama un iedvesmojoša vēstījuma veidošana:
  • Vēstījuma struktūra. Tā posmi;
  • Pirmās sekundes “uz skatuves” – kontakta veidošana;
  • Klausītāju uzmanības piesaistīšanas un noturēšanas noslēpumi;
  • 10 pamatprincipi rezultatīvas un autentiskas publiskās uzstāšanās veidošanā;
  • Publiskās uzstāšanās noslēgums – aicinājums rīcībai.
 
 • Kā iepazīt un “uzskaņot” runātāja meistarības instrumentus:
  • Pārliecināta, vēstījumu pastiprinoša ķermeņa valoda;
  • Balss īpašā loma un tās efektīvāka izmantošana. Vingrinājumi;
  • Kā iekšējo kritiķi pārvērst par savu treneri.
 
 •  "Tiltiņa" stratēģija, atbildot uz jautājumiem:
  • 4 posmi, atbildot uz jautājumiem;
  • Kā atbildēt klausītāju uztveres un motivācijas valodā?
  • "Komunikācijas sabotieri". Kā no tiem izvairīties?
 
 • Kā pārvarēt "lampu drudzi":
  • Kā iekšējo kritiķi pārvērst par savu treneri;
  • Stresa pārvarēšanas ieteikumi un vingrinājumi.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Iepazīšanās ar metodēm, kā radīt pārliecinošu, autentisku, iedvesmojošu, personībai un mērķim atbilstošu publisko uzstāšanos 
 • Iegūta izpratne par savu individuālo ķermeņa valodu un balss īpašībām un iespējām tās pārvaldīt;
 • Apgūtas taktikas, saņemti ieteikumi, kā meistarīgi atbildēt uz jautājumiem un iebildumiem;
 • Izmēģinātas, apgūtas aktiermeistarības metodes, kas palīdz izvēlēties un radīt  vēstījuma mērķim atbilstošu tēlu;
 • Pilnveidotas prasmes, kā noturēt un virzīt klausītāju uzmanību;
 • Analizēti prezentāciju videoieraksti no Latvijas un pasaules labākās biznesa prakses;
 • Sniegti ieteikumi un apgūti vingrinājumi stresa mazināšanai pirms uzstāšanās.


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Ina Balamovska

SIA „IK Komunikāciju konsultācijas” valdes priekšsēdētāja, konsultante un trenere.

Darba pieredze:

SIA Komercizglītības centrs izstrādājusi un vada Mediju treniņa moduli Biznesa meistarklases programmā, kas paredzēta augstākā līmeņa vadītāju profesionālai pilnveidei un “Pārliecinošas un efektīvas prezentācijas” moduli vadītāju programmā “Biznesa klase”.

Pieredze mācību kursu pasniegšanā:

Komunikāciju, lietišķās etiķetes, mediju treniņa un prezentācijas prasmju konsultante un pasniedzēja ar vairāk kā 20 gadu pieredzi.

Izglītība:
Beigusi Latvijas Valsts Konservatorijas Kultūras un mākslas zinātņu fakultāti un LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta maģistrantūru. 
Papildu informācija:
Regulāri attīsta savas prasmes eiritmijas meistarklasēs pie Elly Berner Zviedrijā, apguvusi STRUCTOGRAM metodi (Zviedrija) – prasmi atpazīt cilvēka uzvedības modeļus.
Apguvusi Barbaras Minto piramīdas principa metodi vēstījuma strukturēšanai.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv

Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs