+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Tiešsaistes kurss Konkursa procedūra ar sarunām un sarunu procedūra – procedūras izvēle un norise

Apraksts

Tiešsaistes kurss Konkursa procedūra ar sarunām un sarunu procedūra – procedūras izvēle un norise
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt skaidras norādes, kādos gadījumos piemērojama konkursa procedūra ar sarunām un kādos gadījumos – sarunu procedūra, izskaidrot atšķirības minēto procedūru norisē un sniegt ieteikumus to kvalitatīvakai organizācijai, kā arī informēt par administratīvo atbildību par nepareizu iepirkuma procedūru izvēli.

Mērķauditorija: Iepirkumu veicēji (pasūtītāji) ar priekšzināšanām publisko iepirkumu organizēšanas jautājumos.

Tēmas:
 • Konkursa procedūras ar sarunām un sarunu procedūras izvēle.
 • Konkursa procedūras ar sarunām vai sarunu procedūras izvēle pēc neveiksmīga atklāta vai slēgta konkursa.
 • Atšķirības konkursa procedūras ar sarunām un sarunu procedūras norisē.
 • Kandidātu skaita un apspriežamo piedāvājumu skaita samazināšana.
 • Kas jāņem vērā, organizējot sarunas.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Padziļinātas zināšanas par konkursa procedūras ar sarunām un sarunu procedūras izvēli un norises atšķirībām, kā arī biežāk konstatētajām kļūdām minēto procedūru organizēšanā.
 • Ieteikumi konkursa procedūras ar sarunām un sarunu procedūras pareizai izvēlei un organizēšanai.


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Dace Gaile

Ekonomikas maģistrs, uzņēmējdarbības un vadības bakalaurs ar ilggadēju apmācību pieredzi un vadoša darbinieka pieredzi valsts pārvaldē.

Darba pieredze:
 • No 2020.gada 12.oktobra Ekonomikas ministrijas Administrācijas vadītāja.
 • No 2002.gada janvāra, līdz 2020.gada oktobrim strādāja Iepirkumu uzraudzības birojā (no 2012.gada marta līdz 2020.gada oktobrim – biroja vadītāja).
 • No 2011.gada līdz 2012.gadam strādāja Finanšu ministrijas valsts un pašvaldību pasūtījumu uzraudzības departamentā.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Pasniedzējas darba pieredze Rīgas Tehniskajā universitātē (1984.-1986.gads), Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (2010. – 2015.gads), Latvijas Universitātē (no 2020.gada).
 • No 2002.gada vada seminārus par publiskajiem iepirkumiem.
Izglītība:
 • Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā (2005.gads).
 • Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē (2003.gads).
 • Inženieris-matemātiķis (1981.gads).
Papildu informācija:
 • Piedalījusies publisko iepirkumu jomu regulējošo tiesību aktu projektu izstrādes darba grupās.
 • Ir pārstāvējusi Latviju Eiropas Padomes darba grupās, kurās apspriesti ar publiskajiem saistīti tiesību aktu vai iniciatīvas dokumentu projekti.
 • Kā īstermiņa eksperts vadījusi apmācību seminārus ES finansētā projekta „Konkurētspējas un publiskā iepirkuma stiprināšana Kazahstānas Republikā” ietvaros (2010.gads).

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs