+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Iekšējā komunikācija un psiholoģiskais mikroklimats kolektīvā

Apraksts

Iekšējā komunikācija un psiholoģiskais mikroklimats kolektīvā
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Iegūt izpratni par organizācijas iekšējo komunikāciju un tās lomu organizācijā. Sniegt izpratni par darbinieku iesaisti. Pilnveidot un nostiprināt komunikācijas prasmes.

Mērķauditorija: Kurss ir izstrādāts valsts pārvaldes un citu organizāciju darbiniekiem, kuri vēlas saprast iekšējās komunikācijas būtību organizācijā un vēlas pilnveidot savas privātās un darba dzīves komunikācijas kompetences.

Tēmas:
1.  Iekšējās komunikācijas būtība un loma organizācijā.
2. Iekšējā komunikācija un vadības loma efektīvas iekšējās komunikācijas īstenošanā.
3. Iekšējās komunikācijas formas, veidi, līmeņi kanāli, novērtēšanas iespējas.
4. Atklāta,  sadarbību  un pozitīva psiholoģiskā mikroklimata veicinoša iekšējā komunikācija.
5. Iekšējā komunikācija kā iedvesmošanas, iesaistīšanas un savstarpējas uzticēšanās veidošanas instruments.
6. Darbinieku iesaistes līmeņi, konkurence vai sadarbība.
5. Iekšējās komunikācijas barjeras.
6.  Iekšējās komunikācijas problēmas:  konflikti, baumas, nepatika, krīzes, bosings, mobings u.t.t. Dažādību pieņemšana.
8. Konfliktu risināšanas stratēģijas un taktikas.
9. Pašregulācija. Tipiskākās kļūdas, kas kavē efektīvu iekšējo komunikāciju.
10. Iekšējā komunikācija un personīgā atbildība/attīstība.

Dalībnieku ieguvumi:
  • Dalībnieki iegūs padziļinātas zināšanas par iekšējās komunikācijas būtību un darbinieku iesaistes nozīmi.
  • Apgūs iekšējās komunikācijas stratēģijas izveides principus.
  • Iegūs zināšanas, kā organizēt iekšējo komunikāciju kompleksā organizācijas vidē.
  • Spēs iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas pielietot ikdienas darbā.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 9:00 - 16:15

Ilgums: 8 akad.st.

Cena: 76.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

7. Oktobris 20209:00 - 16:15Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Evija Ūpe

Darba pieredze:
Vairāk nekā 15 gadu praktiskā pieredze vadītājas darbā ar specializāciju organizāciju psiholoģijā. Paralēli vadītājas darbam, savienojot teoriju ar praksi, 10 gadus pasniedz interaktīvus kursus par cilvēkresursu vadības attīstības jautājumiem, personības efektivitātes psiholoģiju, konfliktu, stresa un izdegšanas vadīšanu, komunikāciju un izcilu klientu apkalpošanu, emocionālo inteliģenci, stresa menedžmentu un saskarsmes psiholoģiju. Mācībās piedalījušies vairāk kā 1500 dalībnieku, saņemts augsts mācību dalībnieku novērtējums un atsauksmes.
 
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
  • Valsts administrācijas skolas pasniedzēja;
  • Liepājas Universitātes viespasniedzēja;
  • Biznesa vadības koledžas pasniedzēja un programmas „Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība” direktore;
  • organizāciju un vadītāju attīstības konsultante un trenere ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi mācību vadīšanā dažādu līmeņu darbiniekiem valsts un privātā sektora iestādēs un organizācijās.
Izglītība:
  • bakalaura grāds psiholoģijā;
  • maģistra grāds izglītības zinātņu vadībā.

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs