+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem nodarbinātajiem

Apraksts

Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem nodarbinātajiem
A mācību modulis „Ievads darbam valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: A mācību modulis „Ievads darbam valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Ievadīt valsts pārvaldes specifikā nodarbinātos, kuri nesen uzsākuši darbu valsts pārvaldē.
 

Mērķauditorija:
 • Dalībnieks valsts pārvaldē strādā ne ilgāk kā 6 mēnešus.
 • Dalībnieka pieteikšana jāveic institūcijas personāla struktūrvienībai.


Tēmas: 1.diena

Ievads darbam valsts pārvaldē
 • Ievads, iepazīšanās,
 • Latvijas valsts pārvaldes uzbūve,
 • Valsts pārvaldes misija, vērtības un ētika,
 • Valsts pārvaldes attīstība un inovācijas.

Ievads darbam valsts pārvaldē
 • Jaunā valsts pārvaldes darbinieka ceļa karte (tiesības un pienākumi).

Darbs ar informāciju
 • Kritiskās domāšanas pieeja darbā ar informāciju
 • Valsts pārvaldes darbā noderīgi informācijas avoti, atvērtie dati.
 • Datu vākšanas un kritiskās analīzes principi, instrumenti (tajā skaitā praktisks uzdevums datorklasē).

2.diena

Komunikācija un sadarbība
 • Efektīva informācijas nodošana, saņemšana un atgriezeniskā saite.
 • Mutiskā un rakstiskā saziņa: principi, priekšrocības un trūkumi.
 • Lietišķā etiķete.
 • Emocionālā inteliģence, emociju vadīšana, saskarsmes pozīcijas.
 • Efektīva sadarbība,
 • Sloga un formālisma mazināšana valsts pārvaldes darbā.


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Sanita Maurīte-Šmite

Darba pieredze:
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Cilvēkresursu attīstības nodaļas vadītāja. Ilgstoša darba pieredze valsts pārvaldē un darbā ar personālvadības procesu, darbinieku attīstības un organizācijas kultūras jautājumiem. 
 
Izglītība:
Sociālo zinātņu maģistra grāds personāla vadībā un politikas zinātnē
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē
 
Papildu informācija:
Līdzdalība valsts pārvaldes inovāciju laboratorijā GovLabLatvia.
 
Vārds, uzvārds: Dana Heiberga

Darba pieredze:
- Gandrīz 20 gadu profesionālā pieredze publiskajā pārvaldē (valsts un pašvaldību sektors);
- ilggadīga pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondu un citu programmu ieguldījumiem infrastruktūras attīstībā;
- pieredze nevalstiskajā sektorā/pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, brīvprātīgajā darbā.
 

Kontakti

Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs