+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunumi

Tiek īstenoti e-mācību kursi sociālā darba jomā

/07.08.2020/

Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Labklājības ministrijas ESF Projektu nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īsteno e-mācības sociālā darba jomā.

Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” tiek īstenots laika periodā no 2015.gada aprīļa līdz 2023.gada decembrim, tā mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti. E-mācību mērķis ir pilnveidot dalībnieku zināšanas par sociālo darbu ar dažādām mērķa grupām.

Tiek īstenoti šādi e-mācību kursi:
 “Sociālais darbs ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”;
“Sociālais darbs ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām”;
“Sociālais darbs ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām”;
“Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem”.
« Atpakaļ