+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Lietderības audita veikšana valsts pārvaldē
Lietderības audita veikšana valsts pārvaldē
J modulis „Iekšējais audits”
Mācību kursa modulis: J modulis „Iekšējais audits”

Mācību kursa mērķis: Pilnveidot dalībnieku zināšanas un prasmes par lietderības audita procesu, piemērojamām metodēm un standartiem, apskatīt piemērus lietderības auditu veikšanai dažādos valsts pārvaldes procesos un dalīties auditēšanas praktiskā pieredzē. 

Mērķauditorija: Valsts pārvaldes iekšējie auditori 

Tēmas:
 • Ievads:
  • Lietderības audita būtība, priekšrocības un ierobežojumi;
  • Auditēšanas standarti un vadlīnijas;
  • Ekonomijas, efektivitātes un lietderības jēdzieni;
  • Lietderības audita tematikas izvēle.
 
 • Lietderības audita plānošana:
  • Analizējamās tēmas izpratne;
  • Audita mērķu un darba apjoma noteikšana;
  • Audita kritēriju izvēle;
  • Audita metodikas izvēle un darba programmas izstrāde.
 
 • Lietderības audita veikšana:
  • Izlases veidošana;
  • Datu un pierādījumu iegūšana;
  • Datu analīze.
 
 • Rezultātu paziņošana:
  • Konstatējumu, secinājumu un ieteikumu izstrāde;
  • Ziņojuma sagatavošana un saskaņošana.
 
 • Ieteikumu ieviešanas uzraudzība.
 • Audita darba dokumentēšana, audita lietas veidošana.
 • Diskusijas.


Dalībnieku ieguvumi: Izpratne par lietderības auditu būtību, iespējamām auditēšanas metodēm un pieejām, praktiski piemēri par audita programmām un izmantojamiem rādītājiem.  


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Linda Sīle

Darba pieredze:
 • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra no 1998.gada līdz 2005.gadam – iegūta pieredze normatīvās bāzes un iekšējās kontroles sistēmas izveidē un īstenošanā saistībā ar Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešanu Latvijā.
 • Ernst & Young Baltic SIA no 2005.gada līdz 2010.gadam – iegūta pieredze risku vadības, iekšējās kontroles un iekšējā audita sistēmu ieviešanas / pilnveidošanas pakalpojumu sniegšanā valsts pārvaldes iestādēs un privātos uzņēmumos.
 • Latvijas Mobilais Telefons SIA kopš 2010.gada – iekšējā auditore, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmu koordinatore.


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Pieredze iekšējo auditoru diskusiju un apmācību vadīšanā.


Izglītība:
 • Akadēmiskais maģistra grāds ekonomikā, profesionālais maģistra grāds biznesa vadībā, starptautiskais iekšējā auditora sertifikāts CIA (Certified Internal Auditor).


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv