+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Apzinātība ikdienā, darbā un saskarsmē
Apzinātība ikdienā, darbā un saskarsmē
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Radīt izpratni par apzinātības nozīmību ikdienā un veidiem, kā apzinātību praktizēt darbā un saskarsmē ar citiem.

Mērķauditorija: visi interesenti.

Tēmas:
  • Apzinātības jēdziens un kā varam attīstīt spēju būt apzināti? Ko varam apzināties?
  • Kādēļ apzinātības prakse ir kļuvusi tik populāra? Pētījumu atziņas par tās pozitīvo ietekmi uz cilvēka fizisko un psiholoģisko veselību, darba spējām.
  • Kādēļ organizācijās izmanto apzinātības treniņus un kā tos ievieš? Kā pašam būt apzinātākam un veidot līdzsvarotāku darba dienu?
  • Kā sevis novērošanas un pašregulācijas prasmes noder saskarsmē ar citiem? Labvēlīgas attieksmes un empātijas loma sadarbībā, apzinātība konfliktu risināšanā.
  • Iekšējā vērotāja attīstīšana ar meditācijas palīdzību. Praktiski apgūsim vairākas meditācijas tehnikas un veidosim konstruktīvu un pozitīvu attieksmi pret sevi.
 
“Būt laimīgam un labklājībā ir prasmes, nevis apstākļu sakritība. Šīs prasmes varam apgūt tāpat kā varam iemācīties spēlēt mūzikas instrumentu.” Ričards Deividsons, neirozinātnieks.
 

Dalībnieku ieguvumi: iegūtas zināšanas par apzinātības nozīmi un veidiem, kā to praktizē darbā un ikdienas dzīvē.
 


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Evija Apine

SIA «MFocus» supervizore un pasniedzēja (www.mfocus.lv). Izziņas, atjaunotnes un kultūras centra «Miervidi» pasniedzēja (www.miervidi.lv

Darba pieredze: Ir strādājusi Rīgas pašvaldībā kā sociālā darbiniece, vēlāk pakalpojumu administrēšanas līmenī. Veidojusi supervīzijas pakalpojumu, dibinājusi Latvijas Supervizoru apvienību. Latvijas Universitātē vadījusi studiju programmu, pasniedzēja darbu turpinājusi uzņēmumā “FC Latvia”. Veikusi diagnostiku uzņēmumos un iestādēs problēmu izpētei un priekšlikumus izstrādei to risināšanai. Ir veikusi stratēģiskās plānošanas procesu moderēšanu organizācijās, izmantojot pasaulē atzītas pārmaiņu vadības metodes. Šobrīd ir pieredzējusi supervizore darbā ar dažāda līmeņa vadītājiem individuālajās supervīzijās, vada  supervīzijas profesionāļu grupām un komandām.

 

Pieredze mācību kursu pasniegšanā: Pieaugušo izglītības jomā strādā kopš 1994. gada, izstrādājot mācību kursu saturu un vadot tos. Kursu tēmas ir saistītas ar sociālo darbu, supervīziju, laika plānošanu, stresa vadību, profesionālo izdegšanu, pašefektivitāti un apzinātības praksi. Kopš 2003. gada izstrādājusi un vadījusi studiju kursus Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē un augstskolā RISEBA. Ar dažādu uzņēmumu darbiniekiem strādājusi kā sertificēta FranklinCovey programmu pasniedzēja. Ir izglītības centra “Miervidi” apzinātības trenere.
 

Izglītība: Mg.Soc.D., supervizore. Maģistra grāds sociālajā darbā iegūts Merseburgas Lietišķo zinātņu augstskolā Vācijā. Iegūta tālākizglītība supervīzijā, koučingā un organizāciju attīstībā Tallinas universitātē. Katru gadu piedalās praktiskos semināros par supervīziju, psihoterapijas metodēm, organizāciju un komandu attīstību, meditāciju un apzinātības praksi.
 

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv