+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Komunikācijas problēmas darbā: iemesli un risinājumi
Komunikācijas problēmas darbā: iemesli un risinājumi
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis:
Attīstīt kursa dalībnieku izpratni par cilvēka psiholoģisko dabu, pilnveidot un nostiprināt saskarsmes (komunikācijas) prasmes.


Mērķauditorija:
Kursu var apmeklēt ikviens, kurš vēlas pilnveidot savas privātās un darba dzīves procesu vadības kompetences. Kurss īpaši noderīgs organizāciju, struktūru, projektu, darba grupu un komandu vadītājiem.


Tēmas:
 • Ievads semināra tematikā.
 • Teoriju daudzveidība komunikācijā.
 • Pieredzes aspekti komunikācijā.
 • Komunikācija un saskarsme: kopīgais un atšķirīgais.
 • Komunikācijas veidi, līmeņi, barjeras.
 • Komunikācija darba vidē: problēmas, konflikti, krīzes.
 • Konfliktu risināšanas stratēģijas un taktikas.
 • Komunikācija dažādās darba grupās un situācijās.
 • Komunikācija veidojot un vadot komandu.
 • Līdera loma efektīvas komunikācijas nodrošināšanā.
 • Komandas veidošanas un vadības procesā nepieciešamu komunikācijas kompetenču nostiprināšanai paredzēts treniņš.
 • Noslēgums un mācību semināra novērtējums.


Dalībnieku ieguvumi: Kursa dalībnieki iegūs izpratni par likumsakarībām, kurus būtiski zināt, izprast un ievērot, lai:
 • uzlabotu darba dzīves problēmu un konfliktu gadījumu vadības prasmes;
 • veiksmīgāk sadarbotos ar sarežģītiem cilvēkiem sarežģītās situācijās. Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Ligita Landzmane

Vadībzinātnes doktore, tiesību zinātņu maģistre, pedagoģijas maģistre karjeras konsultēšanā; sertifikāti psiholoģiskajā konsultēšanā un inovatīvu izglītības metožu izmantošanā.

Darba pieredze:
Latvijas Zinātnes padomes vadībzinātnes eksperte; Konfliktoloģijas institūta valdes priekšsēdētāja; RSU un organizāciju viespasniedzēja; privātpersonu kompetenču pilnveides trenere.
Izstrādājusi maģistra darbu un doktora disertāciju par speciālistu veiktspējas vadības un supervīzijas jautājumiem; valsts pārvaldē uzsāktas supervīzijas sistēmas veidošanas idejas autore un risinājumu konsultante.
 


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Valsts administrācijas skolas kursu pasniedzēja.
 • Kopš 2011.gada - Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistrantūra - lekcijas un semināri, tēma "Starptautiskās konkurētspējas konfliktoloģiskie aspekti".
 • 2004. – 2005.gads - Latvijas Policijas akadēmijas Civiltiesību katedra, pilna un nepilna laika bakalaura programmās - Lektore studiju kursā "Notariāta tiesības".
 • Kopš 1997.gada – sadarbība ar privātā un publiskā sektora organizācijām pieaugušo izglītības jomā.  

 

Izglītība:

Vadībzinātnes doktore, tiesību zinātņu maģistre, pedagoģijas maģistre karjeras konsultēšanā; sertifikāti psiholoģiskajā konsultēšanā un inovatīvu izglītības metožu izmantošanā.
 


Papildu informācija:
 • Dalība starptautiskās konferencēs kopš 2009.gada.
 • Zinātnisku rakstu autore par un supervīzijas izmantošanu, konfliktu vadības u.c. tēmām.
 • Sertifikāts psiholoģiskās konsultēšanas un psihoterapijas pamatos un sertificēta pieaugušo inovatīvu izglītības metožu izmantošanā.


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv