+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Analītiskā domāšana
Analītiskā domāšana
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Attīstīt analītiskās domāšanas pamatprasmes, kas palīdz pieņemt pārdomātus, efektīvus, atbildīgus un konkrētajai situācijai atbilstošus lēmumus. Kurss balstās kritiskās domāšanas principos un metodēs, kas ietver gan situācijas un izvēļu racionālu izvērtējumu, gan to komunikatīvā aspekta izpratni.

Mērķauditorija: Visu līmeņu darbinieki un vadītāji, kuru profesionālos pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana.
 

Tēmas:
  • Analītiskās domāšanas būtība un praktiskais pielietojums.
  • Mērķu un problēmu formulēšana un analīze.
  • Situāciju un iespējamo risinājumu analītisks izvērtējums.
  • Lēmumu daudzveidīgo konsekvenču (efektivitāte, komunikācija, sociālais un morālais aspekts) izvērtējums.
  • Lēmumu kritisks izvērtējums un izplatītākie kognitīvie aizspriedumi.


Dalībnieku ieguvumi: Kurss palīdzēs izkopt analītiskās domāšanas prasmes un efektīgāk pieņemt racionālus lēmumus.
 


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Artis Svece

Darba pieredze: Doktora grāds filozofijā, divdesmit gadu pieredze pasniedzēja darbā, plaša pieredze kritiskās domāšanas pasniegšanā, publicists (Diena, Rīgas laiks u.c.), maģistra grādu aizstāvējis Kanādā.

Vārds, uzvārds: Līva Rotkale

Doktora grāds filozofijā, maģistra grāds klasiskajā filoloģijā, pasniedz kursus par analītisko filozofiju un loģiku, publicējusies starptautiski prestižā zinātniskā žurnālā “Metaphysics”, piedalījusies daudzās starptautiskās zinātniskās konferencēs,

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv