+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Sarunu vadīšana, pārliecināšanas un argumentācijas prasmes
Sarunu vadīšana, pārliecināšanas un argumentācijas prasmes
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: sniegt zināšanas un prasmes sarunu vadīšanas argumentācijas veidošanas prasmēs, sasaistot tās ar konkrētā amata komunikatīvo specifiku.
 

Mērķauditorija: darbinieki, kuru darba pienākumos paredzēta uzņēmuma, projekta vai produkta prezentācijas programmu veidošana kā kolektīva iekšienē, tā ārpus tā.

Tēmas:
  • Runa kā process saziņas komunikatīvajā sistēmā. Runas komponenti un kritēriji.
  • Publiskās runas jautājumu aktualitāte. Runas psiho-fizisko procesu vienotība: māka dzirdēt, redzēt, spēja uzsākt sarunu, stādīties priekšā, izteikt komplimentu u.c.
  • Runas strukturizēšana, galvenie efektivitātes nosacījumi runas ievadā, vidus posmā un nobeigumā. Uzstāšanās pamatnosacījumi.
  • Saziņas stilu (sadzīviskā, lietišķā, publicistiskā, daiļrunas un zinātniskā) emocionālā un intelektuālā proporcionālās attiecības.
  • Publiska uzstāšanās. Saikne ar auditoriju. Atgriezeniskās saites nozīmīgums. Pozitīvas gaisotnes radīšana un dialoga veidošanas principi. Atbildes uz auditorijas jautājumiem. Darbs ar iebildumiem. Uztraukuma pārvarēšana.
  • Runas tehnikas un klausīšanās veidi – jautājumu uzdošanas specifika nepieciešamo atbilžu saņemšanai, aktīvās klausīšanās priekšnosacījumi un darbības. Diskusijas nozīme sarunas procesā – spēja vienoties pastāvot atšķirīgiem viedokļiem.
  • Prasme strukturizēt liela apjoma sarežģītas tēmas (nebūtiskas un būtiskas informācijas identificēšana), kategoriju princips, mērķtiecīga informācija.
  • Spriedumu un argumentu veidošanās, lai pateiktā doma būtu skaidra un saprotama. Pierādīšanas metodes. Tēze, argumenti, demonstrēšana. Argumentācijas secība un nozīmīguma pakāpe – argumentācijas veidošanas nosacījumi, lai mazinātu iespējamos iebildumus. Kontrargumentācija. Pārliecināšana. Klausīšanās procesā iegūtās informācijas pārfrāzēšana sava viedokļa argumentācijai.
  • Klausītāju uztveres aktivizēšana. Metaforu u.c. tēlainās izteiksmes līdzekļu izmantojums.
  • Diskusijas un individuālās konsultācijas par kursantu aktuālām tēmām un jautājumiem. Biežāk pieļautās kļūdas. Labās prakses piemēri. Spēle kā metode uzstāšanās iemaņu pilnveidei.
 


Dalībnieku ieguvumi: mācību dalībnieki iegūst padziļinātas zināšanas un prasmes, kas ļauj darba situācijā efektīvi izteikt un aizstāvēt savu viedokli, pilnveidot klausīšanās pieredzi un saziņas partneru novērtēšanas prasmes, pārliecinoši veidot argumentāciju un uzturēt pozitīvu iestādes tēlu.
 


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Edgars Kramiņš

Darba pieredze: Dr. paed. Edgars Kramiņš, muzikālā teātra, estrādes un masu pasākuma režisors, vokālais pedagogs, veidojis profesionālās mācību programmas kultūras darba organizācijā, plaša pieredze pasniedzēja darbā Latvijā un ārzemēs gan akadēmiskā, gan profesionālā vidē. Vadījis kultūras iestādes privātajā sektorā.

Papildu informācija: Grāmatu „Runas prasme saziņā”, “Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi”, “Latvijas mūzikas vēsture un tradīcijas”, “Sarunas bez robežām” un dažādu publikāciju autors, mācību programmu eksperts un konsultants.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.

Sanita

Mācību kursa vadītājs Edgars Kramiņš ir izcils konkrēto kursu vadītājs ar neapšaubāmu pieredzi un spēju dod apmācāmajiem ne tikai teorētiskas zināšanas, bet sniedzot daudzus praktiskus piemērus. Orientējas dažādās nozarēs. Kramiņa kungs arī ārpus lekcijām bija atvērts jautājumiem un pilnībā sniedza atbildes, padomus.
28.02.2019
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv