+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
E "Personālvadība valsts pārvaldē"
E mācību moduļa „Personālvadība valsts pārvaldē” mērķis: pilnveidot vadītāju un personāla vadītāju zināšanas un prasmes personāla vadībā, sekmējot profesionālu un motivētu darbinieku darbu valsts pārvaldē.

‌‌Mācību moduļa mērķa grupas:
‌ - Vadītāji;
‌ - Personāla vadītāji;
‌ - Personāla speciālisti.