+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Iepirkumu organizēšana atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam („mazie” iepirkumi)
Iepirkumu organizēšana atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam („mazie” iepirkumi)
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis:
Sniegt informāciju par Publisko iepirkumu likuma 9.panta piemērošanu tā sauktajiem “mazajiem” iepirkumiem (līgumcena bez PVN mazāka par 42 000 EUR piegādes un pakalpojumu līgumiem un par 170 000 EUR būvdarbu līgumiem). Seminārā tiks sniegti ieteikumi iepirkumu plānošanai, iepirkuma dokumentu sagatavošanai, piedāvājumu vērtēšanai, iepirkuma norises dokumentēšanai.


Mērķauditorija: Iepirkumu veicēji (valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki) ar priekšzināšanām publisko iepirkumu organizēšanas jautājumos.
 

Tēmas:
 • Iepirkuma sagatavošana un iepirkuma komisijas veidošana.
 • Iepirkuma dokumentu sagatavošana atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam:
  • tehnisko specifikāciju sagatavošana,
  • prasību izvirzīšana pretendentiem,
  • piedāvājuma vērtēšanas kritēriji.
 
 • Piedāvājumu saņemšana un vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana.
 • Iepirkuma līguma noslēgšana un publicēšana.
 • Zināšanu tests.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Zināšanas par Publisko iepirkumu likumu praktisko piemērošanu.
 • Ieteikumi iepirkumu organizēšanai, informācija par iespējamajām kļūdām un to novēršanas iespējām.Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Dace Gaile

Tautsaimniecības un reģionālās attīstības maģistrs, uzņēmējdarbības un vadības bakalaurs ar ilggadēju apmācību pieredzi un vadoša darbinieka pieredzi valsts pārvaldē.

Darba pieredze:
 • Strādā Iepirkumu uzraudzības birojā no 2002.gada, līdz 2012.gada martam – Metodoloģijas departamentā, no 2012.gada marta – biroja vadītāja.
 • No 2011.gada līdz 2012.gadam strādāja Finanšu ministrijas valsts un pašvaldību pasūtījumu uzraudzības departamentā.


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Pasniedzējas darba pieredze Rīgas Tehniskajā universitātē (1984.-1986.gads) un Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (no 2010.gada).
 • No 2002.gada vada seminārus par publiskajiem iepirkumiem.


Izglītība:
 • Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā (2005.gads).
 • Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē (2003.gads).
 • Inženieris-matemātiķis (1981.gads).


Papildu informācija:
 • Piedalījusies publisko iepirkumu jomu regulējošo tiesību aktu projektu izstrādes darba grupās.
 • Ir pārstāvējusi Latviju Eiropas Padomes darba grupās, kurās apspriesti ar publiskajiem saistīti tiesību aktu vai iniciatīvas dokumentu projekti.
 • Kā īstermiņa eksperts vadījusi apmācību seminārus ES finansētā projekta „Konkurētspējas un publiskā iepirkuma stiprināšana Kazahstānas Republikā” ietvaros (2010.gads).


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv