+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Izskaidrot saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju izvēles principus, vērst uzmanību uz biežāk pieļautajām kļūdām iepirkuma dokumentu sagatavošanā un piedāvājumu salīdzināšanā un vērtēšanā, kā arī sniegt ieteikumus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju izvēlei un piedāvājumu vērtēšanas un salīdzināšanas organizēšanai.

Mērķauditorija: Iepirkumu veicēji (valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki) ar priekšzināšanām publisko iepirkumu organizēšanas jautājumos.

Tēmas:
 • Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles pamatprincipi un nosacījumi.
 • Vērtēšanas kritēriju izvēle, biežāk pieļautās kļūdas.
 • Ieteikumi vērtēšanas kritēriju izvēlei.
 • Biežāk pieļautās kļūdas saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanā.
 • Zināšanu pārbaudes tests.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Zināšanas par jauno Publisko iepirkumu likumu un saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem.
 • Eiropas Savienības Tiesas, Latvijas Administratīvo tiesu un Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas prakses piemēri.
 • Ieteikumi iepirkumu un iepirkuma procedūru organizēšanai.Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Dace Gaile

Tautsaimniecības un reģionālās attīstības maģistrs, uzņēmējdarbības un vadības bakalaurs ar ilggadēju apmācību pieredzi un vadoša darbinieka pieredzi valsts pārvaldē.

Darba pieredze:
 • Strādā Iepirkumu uzraudzības birojā no 2002.gada, līdz 2012.gada martam – Metodoloģijas departamentā, no 2012.gada marta – biroja vadītāja.
 • No 2011.gada līdz 2012.gadam strādāja Finanšu ministrijas valsts un pašvaldību pasūtījumu uzraudzības departamentā.


Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Pasniedzējas darba pieredze Rīgas Tehniskajā universitātē (1984.-1986.gads) un Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (no 2010.gada).
 • No 2002.gada vada seminārus par publiskajiem iepirkumiem.


Izglītība:
 • Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā (2005.gads).
 • Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē (2003.gads).
 • Inženieris-matemātiķis (1981.gads).


Papildu informācija:
 • Piedalījusies publisko iepirkumu jomu regulējošo tiesību aktu projektu izstrādes darba grupās.
 • Ir pārstāvējusi Latviju Eiropas Padomes darba grupās, kurās apspriesti ar publiskajiem saistīti tiesību aktu vai iniciatīvas dokumentu projekti.
 • Kā īstermiņa eksperts vadījusi apmācību seminārus ES finansētā projekta „Konkurētspējas un publiskā iepirkuma stiprināšana Kazahstānas Republikā” ietvaros (2010.gads).


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv