+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Statistika


Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.2.0/15/I/002

Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide
korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā


(K projekts)

 
            
K projekta ietvaros (tiek īstenots laikposmā no 2016. līdz 2022.gadam) tiek organizēti dažāda veida mācību pasākumi – pamatmācību kursi, specializēto mācību kursi, gan starptautiska, gan nacionāla līmeņa mācību semināri, konferences, pieredzes apmaiņas pasākumi un citi.
 
  Mācību dalībnieki tiek apmācīti par tādām tēmām kā pretkorupcijas novēršana, iekšējās kontroles sistēmas izveide, kukuļošana, organizētās noziedzības apkarošana, finanšu izmeklēšana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, ēnu ekonomikas mazināšana u.tml.
 
  Par dalību mācību pasākumos dalībniekiem tiek izsniegti sertifikāti. Statistikas datu apkopošanai tiek izmantota Projektā uzkrātā informācija par izsniegtajiem sertifikātiem.
 
  Statistiskā informācija atspoguļo institūciju nepieciešamību uzlabot savu darbinieku zināšanu līmeni un darbinieku iesaisti Projekta organizētajās mācībās.

 

Statistika par izsniegto sertifikātu skaitu mācību pasākumos ESF Projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002
"Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā" ietvaros 2016.-2018.gadā

 

 
Statistika par izsniegto sertifikātu skaitu mācību pasākumos ESF Projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002
"Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā" ietvaros pēc mācību struktūras 2016.-2018.gadā