+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunais Publisko iepirkumu likums - iesācējiem

Apraksts

Jaunais Publisko iepirkumu likums - iesācējiem
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt būtiskāko informāciju par jauno Publisko iepirkumu likumu un saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem, tostarp par iepirkumu plānošanu, sagatavošanu, izziņošanu, piedāvājumu saņemšanu un vērtēšanu, lēmumu pieņemšanu un paziņošanu, iepirkuma līguma noslēgšanu un līguma grozījumiem. Tiks izskaidrota “mazo iepirkumu” un likuma 2. pielikuma pakalpojumu iepirkumu organizācija, kā arī sniegts īss ieskats atklāta konkursa, konkursa procedūras ar sarunām un sarunu procedūras norisē.

Mērķauditorija: Iepirkumu veicēji (valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki) bez  priekšzināšanām vai ar nelielām priekšzināšanām publisko iepirkumu organizēšanas jautājumos.

Tēmas:
 • Biežāk izmantojamie likuma piemērošanas izņēmumi.
 • Likuma piemērošanas robežvērtības.
 • Likumā noteiktās prasības iepirkumu plānošanai un sagatavošanai.
 • 9.panta kārtībā veiktie iepirkumi (“mazie iepirkumi”).
 • 10.panta kārtībā veiktie iepirkumi (sociālie un citi īpaši pakalpojumi – likuma 2.pielikums).
 • Atklāta konkurss soli pa solim.
 • Kad piemēro konkursa procedūru ar sarunām, kā to organizē?
 • Sarunu procedūras izmantošana – kādos gadījumos, kā jārīkojas?
 • Iepirkuma līguma grozīšanas noteikumi.
 • Zināšanu pārbaudes tests.


Dalībnieku ieguvumi:
 • Zināšanas par jauno Publisko iepirkumu likumu un saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem.
 • Ieteikumi iepirkumu un iepirkuma procedūru organizēšanai.


Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Dace Gaile

Tautsaimniecības un reģionālās attīstības maģistrs, uzņēmējdarbības un vadības bakalaurs ar ilggadēju apmācību pieredzi un vadoša darbinieka pieredzi valsts pārvaldē.

Darba pieredze:
 • Strādā Iepirkumu uzraudzības birojā no 2002.gada, līdz 2012.gada martam – Metodoloģijas departamentā, no 2012.gada marta – biroja vadītāja.
 • No 2011.gada līdz 2012.gadam strādāja Finanšu ministrijas valsts un pašvaldību pasūtījumu uzraudzības departamentā.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Pasniedzējas darba pieredze Rīgas Tehniskajā universitātē (1984.-1986.gads) un Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (no 2010.gada).
 • No 2002.gada vada seminārus par publiskajiem iepirkumiem.
Izglītība:
 • Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā (2005.gads).
 • Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē (2003.gads).
 • Inženieris-matemātiķis (1981.gads).
Papildu informācija:
 • Piedalījusies publisko iepirkumu jomu regulējošo tiesību aktu projektu izstrādes darba grupās.
 • Ir pārstāvējusi Latviju Eiropas Padomes darba grupās, kurās apspriesti ar publiskajiem saistīti tiesību aktu vai iniciatīvas dokumentu projekti.
 • Kā īstermiņa eksperts vadījusi apmācību seminārus ES finansētā projekta „Konkurētspējas un publiskā iepirkuma stiprināšana Kazahstānas Republikā” ietvaros (2010.gads).

Kontakti

Mācību kursu koordinatore 
Līga Griķe
Tālrunis: 67229770
E-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Kontakti
Tālrunis: (+371) 67229116
Fakss: (+371) 67821277
e-pasts: vas@vas.gov.lv
Rekvizīti
Reģ.Nr. 90000028156
Valsts kase
LV58TREL2030006008000
TRELLV22
Kur mēs atrodamies?
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Apskatīt kartē >