+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem

Apraksts

Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
H mācību modulis “Valodu zinības”
Mācību kursa modulis: H mācību modulis “Valodu zinības”

Mācību kursa mērķis:
Dot iespēju valsts pārvaldes darbiniekiem, kā arī pašvaldību darbiniekiem apgūt profesionālo angļu valodu, turpinot attīstīt un uzlabojot valodas komunikatīvo kompetenci, kas nepieciešama ikdienas saziņā ar ārvalstu sadarbības partneriem. 

Kurss notiks divas reizes nedēļā (pirmdienās/trešdienās vai otrdienās/ceturtdienās), atkarībā no dalībnieku skaita un sadalījuma pa zināšanu līmeņiem.

Zināšanu līmeņa testēšana: 5.februārī plkst.16.15, Raiņa bulv.4.
 


Mērķauditorija:

Valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki, kuriem ikdienas darbā nepieciešamas profesionālās angļu valodas zināšanas.Tēmas:
Integrēti vispārējās un profesionālās angļu valodas kursi dažādos līmeņos ar Eiropas pamatnostādnēm valodu apguvei, vienlaicīgi attīstot visas četras valodas lietošanas prasmes - klausīšanos, runāšanu, lasīšanu un rakstīšanu. Katra līmeņa grupā, ievērojot pakāpenības principu, tiek attīstītas un uzlabotas ar darba pienākumu veikšanu nepieciešamās rakstu un mutvārdu komunicēšanas prasmes, gan formālās, gan neformālās situācijās. Paralēli angļu valodas apguvei, tiek apgūta un praktizēta ES biežāk lietotā terminoloģija un leksika par prioritārām tēmām.


Dalībnieku ieguvumi:
  • apgūta profesionālā angļu valoda saistīta ar ikdienas saziņu ar ES institūcijām, ārvalstu sadarbības partneriem;
  • attīstītas, nostiprinātas un uzlabotas valodas lietošanas prasmes;
  • apgūta angļu valodas gramatika un leksika vidējā līmeņa ietvaros;
  • attīstītas pašmācīšanās un mācīšanās prasmes;
  • paaugstināta valodas lietotāja pašapziņa.


Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 16:15 - 17:45

Ilgums: 60 akad. st.

Cena: 340.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes)

10.02.2020 - 25.05.2020
 10. Februāris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 24. Februāris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 26. Februāris 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 2. Marts 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 4. Marts 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 9. Marts 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 11. Marts 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 16. Marts 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 18. Marts 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 23. Marts 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 25. Marts 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 30. Marts 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 1. Aprīlis 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 6. Aprīlis 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 8. Aprīlis 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 13. Aprīlis 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 15. Aprīlis 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 20. Aprīlis 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 22. Aprīlis 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 27. Aprīlis 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 29. Aprīlis 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 4. Maijs 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 6. Maijs 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 11. Maijs 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 13. Maijs 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 18. Maijs 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 20. Maijs 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 25. Maijs 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga
 27. Maijs 202016:15 - 17:45Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Vita Valdmane

Pasniedzēja ir ar lielu profesionālās angļu valodas pasniegšanas pieredzi, kas gūta, realizējot apmācības programmas valsts iestāžu, privātstruktūru un augstskolu darbiniekiem, kā arī realizējot Britu padomes apmācības projektus.

Kontakti

Mācību koordinatore Līga Griķe
E-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv 
Tālrunis: 67229770 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs