+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās

Apraksts

Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Sniegt dalībniekiem praksē noderīgu informāciju par administratīvo pārkāpumu lietvedību, galvenokārt balstoties uz administratīvo tiesu praksi, risināt praksē radušos problēmjautājumus. 

Mērķauditorija: Valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, kuriem ir tiesības sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas. 

Tēmas:
 • Neliels ieskats Administratīvo sodu procesa likuma tapšanā.
 • Administratīvo pārkāpumu lietu tiesiskā daba. Vispārīgie noteikumi.
 • Procesuālās garantijas.
 • Administratīvā pārkāpuma sastāvs. Subjekta noteikšanas problemātika.
 • Administratīvās atbildības noilgums.
 • Zaudējumu atlīdzināšana.
 • Lietvedības uzsākšana. Apstākļi, kas nepieļauj lietvedību.
 • Pierādījumi. Pierādīšanas līdzekļi.
 • Protokols. Būtiski trūkumi.
 • Lietas dalībnieki. Aizstāvība. Pārstāvība.
 •  Lietas sagatavošana izskatīšanai. Lietas izskatīšana.
 • Lēmums. Lēmuma pārsūdzēšana augstākā iestādē.
 • Pārkvalifikācijas jautājumi.
 • Nosacīta daļēja atbrīvošana no naudas soda samaksas.
 • Lietas izskatīšanas īpatnības rajona tiesā un apelācijas instances tiesā.
 • Lietas, kurās pie atbildības saucamā personu un cietušais ir nepilngadīgs.
 • Administratīvā soda uzlikšana (soda veidi, apstākļi, kas jāņem vērā, nosakot sodu, vienlīdzības princips u.c.).

Lūdzu izmantot iespēju savlaicīgi pirms semināra iesūtīt lektorei jautājumus. 

Kurss nav paredzēts interesentiem, kas jau apmeklējuši Ingas Putras vadītos kursus par lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas stājās spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

Dalībnieku ieguvumi: Zināšanas par praksē noderīgu informāciju administratīvo pārkāpumu lietvedības jomā.

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 10:00 - 14:30

Ilgums: 5 akad.st.

Cena: 56.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

12. Oktobris 201810:00 - 14:30Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Inga Putra

Tiesnese ar pieredzi darbā valsts iestādēs un 2 gadu pieredzi mācību kursu vadīšanā par administratīvo pārkāpumu lietvedību.

Darba pieredze:
 • Kopš 2009.gada Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesnese.
 • 2008.gads-2009.gads – Tiesu administrācija, tiesneša amata kandidāts.
 • 2002.gads-2008.gads - Valsts ieņēmumu dienesta Zemgales reģionālā iestāde – dažādi amati juridiskajā jomā.
 • 1999.gads-2002.gads – Jelgavas tiesa, tiesu sēžu tulce, tiesu sēžu sekretāre, tiesneša palīdze.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
 • Kopš 2011.gada vada seminārus par administratīvo pārkāpumu lietvedību Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Valsts administrācijas skolā.
 • Ir bijusi sadarbība arī ar Rēzeknes un Talsu pašvaldību, PTAC, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru un Tiesnešu mācību centru.
 
Izglītība:
 • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs – Latvijas Policijas akadēmija. 

Kontakti

Mācību koordinatore Līga Griķe
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs