+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Kursu grafiks
Darba optimizācija Microsoft Word (kā ātri un efektīvi strādāt ar dokumentiem)
23.01.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
25.01.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
25.01.201816:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Interneta tehnoloģiju izmantošanas iespējas
30.01.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Personāla dokumentu pārvaldības būtiskākie aspekti
30.01.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Lietišķā sarakste angļu valodā (1.daļa)
01.02.20189:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Darbības novērtēšana NEVIS un attīstības pārrunu vadīšana
02.02.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Excel tabulas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2)
06.02.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Arhīvu pārvaldība: Arhīva darba organizācija un dokumentu arhivēšana
06.02.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektīva prezentācija
08.02.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
08.02.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektīva prezentācija
09.02.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Microsoft Outlook iespējas darba plānošanā un elektroniskajā saziņā
13.02.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Efektīva komunikācija ar klientu
13.02.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Darba tiesisko attiecību izbeigšana – biežākais darba strīdu pamats. Darba likuma un dokumentu pārvaldības kopsakarības strīdu izslēgšanā
14.02.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Amata aprakstu izstrādes praktikums
15.02.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Lietišķā sarakste angļu valodā (2.daļa)
15.02.20189:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Mērķu un sasniedzamo rezultātu plānošana NEVIS
16.02.201810:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Prezentēšanas prasmes angļu valodā (1.daļa)
19.02.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās
20.02.201810:00 - 14:30Uzzināt vairāk
Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3)
20.02.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Sēžu, sanāksmju protokolēšana
20.02.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
No speciālista par vadītāju
21.02.201810:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
22.02.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Apzinātība ikdienā, darbā un saskarsmē
22.02.201810:30 - 15:30Uzzināt vairāk
Lietderības audita veikšana valsts pārvaldē
22.02.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Modernas prezentācijas metodes - Meistarklase
22.02.201810:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Diplomātiskais protokols un etiķete
23.02.201810:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Lietderības audita veikšana valsts pārvaldē
23.02.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Prezentēšanas prasmes angļu valodā (2.daļa)
26.02.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Microsoft Office 365 pamatkurss
27.02.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Darba līgumi, darba laika un darba samaksas uzskaite
28.02.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu izmeklēšana
28.02.20189:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Iepirkumu organizēšana atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam („mazie” iepirkumi)
28.02.201810:30 - 15:30Uzzināt vairāk
Dokumentu pārvaldība: Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas juridiskie aspekti
01.03.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Ievads fizisko personu datu aizsardzībā, jeb – piesardzība nākotnē atmaksāsies!
01.03.201810:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Laika menedžments
02.03.201809:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Dokumentu klasifikācijas shēmas un lietu nomenklatūras izstrādes praktikums
02.03.201810:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Paņēmieni darba paātrināšanai ar Microsoft Word un PowerPoint
06.03.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Konflikts kā iespēja un sabiedrotais
06.03.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Elektronisko dokumentu pārvaldība: izstrādāšanas, uzskaites, izmantošanas un glabāšanas kārtība (1.daļa)
06.03.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
08.03.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4)
13.03.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Iekšējo normatīvo aktu izstrāde institūcijās dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā
13.03.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Pasākumu organizēšana
15.03.201810:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Rakstiskā saziņa
15.03.201810:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Diplomātiskā angļu valoda
15.03.201810:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Efektīva komandas sadarbība
16.03.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Lietvedības dokumentu izstrāde un noformēšana
20.03.201810:00 - 14:30Uzzināt vairāk
Tiešsaistes rīki vizuālo materiālu veidošanai un kopīgošanai (SWAY, Prezi.com, Infogram)
20.03.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Dokumentu pārvaldība: Dokumentu pārvaldības darba organizācija un vadība
20.03.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Grāmatvedības attaisnojošie dokumenti un grāmatvedības organizācijas dokumentu nozīme uzskaites procesā
21.03.201810:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Ārējo tiesību aktu projektu izstrādes pamatprincipi
22.03.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
22.03.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Attīstības plānošanas dokumentu ietekmes izvērtēšana
23.03.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektīva iekšējā audita veikšana valsts pārvaldē
23.03.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Komunikācijas problēmas darbā: iemesli un risinājumi
23.03.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
PowerPoint un prasme veiksmīgi prezentēt
27.03.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Efektīva komunikācija un kodolīgs vēstījums e-pastos
27.03.20189:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Emocionālā inteliģence
27.03.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Paaudžu atšķirības darbavietā: konflikts vai iespēja?
28.03.20189:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Infografiku veidošanas praktikums
28.03.201810:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Datu analīze un vizualizācija ar Power BI
03.04.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Publisko iepirkumu likums - iesācējiem
04.04.201810:30 - 15:30Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
05.04.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektīva komunikācija ar klientu
06.04.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Kā mācīties svešvalodu?
06.04.201810:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks: aprēķini, diagrammas, izdruka (Excel 1)
10.04.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Īsais angļu valodas gramatikas nostiprināšanas kurss
11.04.201810:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Personāla vadības stratēģija - instruments iestādes mērķu sasniegšanā
12.04.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs
12.04.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Komunikācijas kompetence: kā sarunāties, saprasties un sadarboties?
12.04.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs
13.04.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Komunikācijas kompetence: kā sarunāties, saprasties un sadarboties?
13.04.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektivitātes pilnveidošana darbā ar Microsoft Office programmām Word un Excel
17.04.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Efektivitātes pilnveidošana darbā ar Microsoft Office programmām Word un Excel
17.04.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Stresa menedžments
17.04.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Starpkultūru etiķete un komunikācija
19.04.201810:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas novērtēšanas modeļa – Common Assessment Framework (CAF) - praktiskā piemērošana
20.04.201809:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Excel tabulas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2)
24.04.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
26.04.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Saviesīgu sarunu māksla angļu valodā (Small Talk)
27.04.201810:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Personīgās efektivitātes psiholoģija
27.04.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Bezmaksas rīki attēlu apstrādei (GIMP, PIXLR.COM)
08.05.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Laika menedžments
08.05.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
10.05.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3)
15.05.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Konflikts kā iespēja un sabiedrotais
15.05.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektīvas iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas izveide un nodrošināšana
16.05.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Lietišķā sarakste angļu valodā (1.daļa)
17.05.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Risku vadības loma kvalitātes vadībā
18.05.201809:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Prakses aktualitātes publisko iepirkumu strīdos
18.05.201810:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Shēmu, plānu, diagrammu un grafiku veidošana ar Microsoft Visio
22.05.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Efektīva komunikācija ar klientu
22.05.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle
23.05.201810:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Lietišķā sarakste angļu valodā (2.daļa)
24.05.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Paņēmieni darba paātrināšanai ar Microsoft Word un PowerPoint
29.05.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
31.05.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4)
05.06.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
07.06.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Vadītājs, kurš iedvesmo
05.10.201809:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Procesu vadīšana. Procesu mērīšana, analizēšana un optimizēšana
23.11.201809:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Kontakti
Tālrunis: (+371) 67229116
Fakss: (+371) 67821277
e-pasts: vas@vas.gov.lv
Rekvizīti
Reģ.Nr. 90000028156
Valsts kase
LV58TREL2030006008000
TRELLV22
Kur mēs atrodamies?
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Apskatīt kartē >