+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Kursu grafiks
Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3)
19.02.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Efektīvas komandas vadības skola vadītājiem
19.02.201910:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
19.02.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Jaunie Ministru kabineta noteikumi par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību
20.02.201910:00 - 14:30Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Diplomātiskais protokols un etiķete
21.02.201910:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Elektronisko dokumentu pārvaldība: izstrādāšanas, uzskaites, izmantošanas un glabāšanas kārtība (1.daļa)
21.02.201910:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Uz riskiem balstīts iekšējais audits. Efektivitāte pretstatā atbilstībai.
21.02.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
21.02.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Tiesību normas, to piemērošana un interpretēšana
25.02.20199:00 - 12:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes rīki vizuālo materiālu veidošanai un kopīgošanai (SWAY, Prezi.com, Infogram)
26.02.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
26.02.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
28.02.201910:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas juridiskie aspekti
28.02.201910:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Konflikts kā iespēja un sabiedrotais
28.02.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
28.02.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4)
05.03.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
05.03.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Laika menedžments
07.03.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
07.03.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Prezentēšanas prasmes angļu valodā
08.03.201910:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Ierobežotas pieejamības informācija un tās aizsardzība
08.03.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Paņēmieni darba paātrināšanai ar Microsoft Word un PowerPoint
12.03.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
12.03.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
14.03.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Dokumentu klasifikācijas shēmas un lietu nomenklatūras izstrādes praktikums
14.03.201910:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Radošā domāšana un inovācijas valsts pārvaldē
14.03.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
14.03.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās
15.03.201910:00 - 14:30Uzzināt vairāk
Efektīva komunikācija un kodolīgs vēstījums e-pastos
15.03.20199:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Iesniegumu likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā
15.03.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Datu analīze un vizualizācija ar Power BI
19.03.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Administratīvās atbildības likums. Novitātes administratīvās atbildības piemērošanā.
19.03.201910:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
19.03.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
No speciālista par vadītāju
20.03.201910:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektīva iekšējā audita veikšana valsts pārvaldē
20.03.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Administratīvais akts un tā sagatavošana
21.03.20199:00 - 12:15Uzzināt vairāk
Pasākumu organizēšana
21.03.201910:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu izmeklēšana
21.03.20199:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
21.03.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Saviesīgu sarunu māksla angļu valodā (Small Talk)
22.03.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Jaunākās attīstības tendences Risku vadībā
22.03.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
PowerPoint un prasme veiksmīgi prezentēt
26.03.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
26.03.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
28.03.201910:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Iekšējo normatīvo aktu izstrāde institūcijās dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā
28.03.201910:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
28.03.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Attīstības plānošanas dokumentu ietekmes izvērtēšana
29.03.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Infografiku veidošanas praktikums
29.03.201910:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Paziņošanas likums un tā normu piemērošanas problēmas
29.03.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks: aprēķini, formulas, funkcijas, diagrammas, izdruka (Excel 1)
02.04.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
02.04.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
04.04.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Komunikācijas kompetence: kā sarunāties, saprasties un sadarboties?
04.04.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Sēžu, sanāksmju protokolēšana
04.04.201910:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
04.04.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Komunikācijas kompetence: kā sarunāties, saprasties un sadarboties?
05.04.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Diplomātiskā angļu valoda
05.04.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Microsoft Outlook iespējas darba plānošanā un elektroniskajā saziņā
09.04.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
09.04.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Amata aprakstu izstrādes praktikums
11.04.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
11.04.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Procesu vadīšana. Procesu mērīšana, analizēšana un optimizēšana
12.04.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Iekšējo normatīvo aktu projektu izstrāde
12.04.20199:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normu piemērošana publiskas personas darbībā
12.04.201910:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Excel tabulas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2)
16.04.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Rakstiskā saziņa
16.04.201910:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
16.04.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Administratīvais process iestādē
17.04.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Iepirkuma dokumentu sagatavošana soli pa solim
17.04.201910:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
17.04.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Starpkultūru etiķete un komunikācija
18.04.201910:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Informācijas atklātības likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā
18.04.201910:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
18.04.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Efektivitātes pilnveidošana darbā ar Microsoft Office programmām Word un Excel
23.04.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
23.04.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs
24.04.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
25.04.201910:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs
25.04.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektīva komunikācija ar klientu
25.04.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
25.04.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Kā mācīties svešvalodu?
26.04.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Procesu un resursu praktiskā analizēšana
26.04.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
30.04.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Stresa menedžments
02.05.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Diplomātiskais protokols un etiķete
02.05.201910:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
02.05.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3)
07.05.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
07.05.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
09.05.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Laika menedžments
09.05.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
09.05.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Paņēmieni darba paātrināšanai ar Microsoft Word un PowerPoint
14.05.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
14.05.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Radošā domāšana un inovācijas valsts pārvaldē
16.05.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
16.05.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Efektīva komunikācija un kodolīgs vēstījums e-pastos
17.05.20199:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Dokumentu juridiskā spēka likums un no tā izrietošās prasības dokumentu oriģinālu, atvasinājumu un dublikātu noformēšanā
17.05.201910:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4)
21.05.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
21.05.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Administratīvās atbildības likums. Novitātes administratīvās atbildības piemērošanā.
22.05.201910:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Konflikts kā iespēja un sabiedrotais
23.05.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
23.05.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Vadītājs, kurš iedvesmo
24.05.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes rīki vizuālo materiālu veidošanai un kopīgošanai (SWAY, Prezi.com, Infogram)
28.05.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Efektīva komandas sadarbība
28.05.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
28.05.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle
29.05.201910:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
30.05.201910:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
30.05.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
06.06.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
13.09.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk