+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Kursu grafiks
Iesniegumu likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā
24.10.201710:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Paņēmieni darba paātrināšanai ar Microsoft Word un PowerPoint
24.10.20179:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
24.10.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Aktuālais atvaļinājumu piešķiršanā un aprēķināšanā, izmaiņas slimības lapu aprēķināšanā, kā arī citi aktuāli jaunumi darba attiecību un sociālajā jomā
25.10.201710:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Efektīva komunikācija ar klientu
25.10.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
26.10.201710:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
26.10.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas novērtēšanas modeļa – Common Assessment Framework (CAF) - praktiskā piemērošana
27.10.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Laika menedžments
31.10.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4)
31.10.20179:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
31.10.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Tiesiskās aizsardzības process – tendences un problēmas
31.10.201710:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Sistēmiskā līderība valsts pārvaldē
31.10.20179:00 - 12:15Uzzināt vairāk
Praktiskie piemēri publisko iepirkumu piedāvājumu vērtēšanā
31.10.201710:00 - 12:30Uzzināt vairāk
Kā motivēt talantu?
01.11.201710:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
02.11.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes rīki vizuālo materiālu veidošanai un kopīgošanai (SWAY, Prezi.com, Infogram)
02.11.20179:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
02.11.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Ārējo tiesību aktu projektu izstrādes pamatprincipi
03.11.201709:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Pasākumu organizēšana
03.11.201710:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Īsais angļu valodas gramatikas nostiprināšanas kurss
06.11.20179:30 - 12:45Uzzināt vairāk
PowerPoint un prasme veiksmīgi prezentēt
07.11.20179:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
07.11.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Atklāts konkurss un konkursa procedūra ar sarunām – biežāk sastopamās kļūdas un ieteikumi organizēšanai
08.11.201710:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Personāla vadības stratēģija - instruments iestādes mērķu sasniegšanā
08.11.201709:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Dokumentu pārvaldība: Elektroniskie dokumenti (1.daļa)
08.11.201710:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Ievads fizisko personu datu aizsardzībā, jeb – piesardzība nākotnē atmaksāsies!
09.11.201710:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Emocionālā inteliģence
09.11.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektīva komunikācija ar klientu
09.11.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Datu analīze un vizualizācija ar Power BI
09.11.20179:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
09.11.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana
10.11.201710:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Vadītājs, kurš iedvesmo
10.11.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grozījumi Darba likumā: kādas izmaiņas ieviestas tiesību normās, un kā tās ietekmēs personāla dokumentu pārvaldību
14.11.201710:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks: aprēķini, diagrammas, izdruka (Excel 1)
14.11.20179:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
14.11.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Sistēmiskā līderība valsts pārvaldē
14.11.20179:00 - 12:15Uzzināt vairāk
Prakses aktualitātes publisko iepirkumu strīdos
15.11.201710:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Efektīvs vadītājs
16.11.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Dokumentu pārvaldība: Amata aprakstu izstrādes praktikums
16.11.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektivitātes pilnveidošana darbā ar Microsoft Office programmām Word un Excel
16.11.20179:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
16.11.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normu piemērošana publiskas personas darbībā
21.11.201710:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Interneta tehnoloģiju izmantošanas iespējas
21.11.20179:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
21.11.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grāmatvedības attaisnojošie dokumenti un grāmatvedības organizācijas dokumentu nozīme uzskaites procesā
22.11.201710:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Administratīvo pārkāpumu kvalificēšana un procesuālās noformēšanas kārtība
22.11.201710:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Darbības novērtēšana NEVIS un attīstības pārrunu vadīšana
22.11.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Starpkultūru etiķete un komunikācija
23.11.201710:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
23.11.201710:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Stresa menedžments
23.11.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Excel tabulas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2)
23.11.20179:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
23.11.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Attīstības plānošanas dokumentu ietekmes izvērtēšana
24.11.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Rakstiskā saziņa
24.11.201710:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Lietišķā sarakste angļu valodā
27.11.201709:00 - 14:30Uzzināt vairāk
Paziņošanas likums un tā normu piemērošanas problēmas
28.11.201710:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Dokumentu pārvaldība: Iekšējo normatīvo aktu izstrāde (dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtība)
28.11.201710:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
28.11.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Sistēmiskā līderība valsts pārvaldē
28.11.20179:00 - 12:15Uzzināt vairāk
Administratīvā procesa aktuālie jautājumi
29.11.201710:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Meistarklase - Modernas prezentācijas metodes
30.11.201710:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
30.11.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Tehnisko specifikāciju sagatavošana un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle
30.11.201710:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Kā mācīties svešvalodu?
04.12.20179:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Efektīva komunikācija un kodolīgs vēstījums e-pastos
05.12.20179:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3)
05.12.20179:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
05.12.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Darba tiesisko attiecību izbeigšana – biežākais darba strīdu pamats. Darba likuma un dokumentu pārvaldības kopsakarības strīdu izslēgšanā
05.12.201709:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Konflikts kā iespēja un sabiedrotais
05.12.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Pieteikumu un piedāvājumu vērtēšanas problēmjautājumi
06.12.201710:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Darba līgumi, darba laika un darba samaksas uzskaite
06.12.201710:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Administratīvajā procesā piemērojamie vispārējie tiesību principi
06.12.201710:00 - 13:15Uzzināt vairāk
No speciālista par vadītāju
06.12.201710:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
07.12.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Paaudžu atšķirības darbavietā: konflikts vai iespēja?
07.12.20179:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Arhīvu pārvaldība: Arhīva darba organizācija un dokumentu arhivēšana
07.12.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Shēmu, plānu, diagrammu un grafiku veidošana ar Microsoft Visio
07.12.20179:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
07.12.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Risku vadības loma kvalitātes vadībā
08.12.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Laika menedžments
12.12.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Dokumentu juridiskā spēka likums un no tā izrietošās prasības dokumentu oriģinālu, atvasinājumu un dublikātu noformēšanā
12.12.201710:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
12.12.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Bezmaksas rīki attēlu apstrādei (GIMP, PIXLR.COM)
12.12.20179:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Sistēmiskā līderība valsts pārvaldē
12.12.20179:00 - 12:15Uzzināt vairāk
Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās
13.12.201710:00 - 14:30Uzzināt vairāk
Paņēmieni darba paātrināšanai ar Microsoft Word un PowerPoint
14.12.20179:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Komunikācijas problēmas darbā: iemesli un risinājumi
14.12.20179:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
14.12.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Administratīvā akta sagatavošana
14.12.201713:00 - 17:00Uzzināt vairāk
Saviesīgu sarunu māksla angļu valodā (Small Talk)
18.12.20179:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4)
19.12.20179:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
19.12.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Infografiku veidošanas praktikums
20.12.201710:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
21.12.201710:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
21.12.201716:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
11.01.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
25.01.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Personāla dokumentu pārvaldības būtiskākie aspekti
30.01.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
08.02.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
22.02.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Diplomātiskais protokols un etiķete
23.02.201810:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
08.03.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Lietvedības dokumentu izstrāde un noformēšana
20.03.201810:00 - 14:30Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
22.03.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Efektīva iekšējā audita veikšana valsts pārvaldē
23.03.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
05.04.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
26.04.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
10.05.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
31.05.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
07.06.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Kontakti
Tālrunis: (+371) 67229116
Fakss: (+371) 67821277
e-pasts: vas@vas.gov.lv
Rekvizīti
Reģ.Nr. 90000028156
Valsts kase
LV58TREL2030006008000
TRELLV22
Kur mēs atrodamies?
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Apskatīt kartē >